Draugen - feltet
Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Olje og gass i Møre og Romsdal

Oppsummert

Møre og Romsdal er det nest største oljefylket i Noreg, etter Rogaland. Om lag 17 prosent av sysselsetjinga i næringslivet i fylket er relatert til olje- og gass-sektoren.

 • Konkurransen om gass hardner til

  Konkurransen om å levere gass til Europa hardner til fra blant annet Russland og USA, som vil skipe gass over Atlanterhavet. Men administrerende direktør i Gassco, Frode Leversund, sier Norge må møte dette med de fortrinnene Norge har som en av de mektigste energinasjoner i Europa. Norge har blant annet undersjøiske rørledninger, kort vei til kontinentet og stor troverdighet i EU, der Norge leverer 25 prosent av gassbehovet i dag. – Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at vi er konkurransedyktige. At vi fortsetter med de fortrinnene vi har med pålitelighet, høy kvalitet, at vi leverer uten hendelser og at vi hele tiden jobber for å få ned klimautslippene, sier Leversund.

  Aasta Hansteen-plattformen
  Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
 • Gler seg over planane

  Operasjonsdirektør i NorSea Group, Svein Silseth, er svært positiv til planane om å forlenge drifta til Draugenplattforma utanfor Kristiansund. Målet er å tilføre plattforma straum frå land, og erstatte dagens gassturbinar. Dette vil gjere drifta meir miljøvennleg. NorSea Group er drivar av Vestbase i Kristiansund. Silseth meiner dette får mykje å seie for industrien i distriktet.

  Svein Silseth, operasjonsdirektør NorSea Group
  Foto: Roar Halten / NRK
 • Vil forlenge levetida for Draugen

  Olje- og gasselskapet Okea vil forlenge levetida til Draugenplattforma utanfor Kristiansund med 25 år. Innan fem år ønsker selskapet å tilføre plattforma straum frå land, og erstatte dagens gassturbinar. Dette vil redusere utslepp, driftskostnader og forlenge levetida for feltet. Direktør for forretningsutvikling i Okea, Ola Borten Moe, seier at dersom dei lykkast med dette planane- kan det sikre 200 arbeidsplassar i olje- og gassnæringa i Kristiansund. Han utfordrar i dag statsministeren om å finne liknande løysingar for alle plattformene, slik at levetida kan forlengast, samtidig med at utsleppa blir reduserte.

  Draugen-plattformen
  Foto: Shell
 • Ny løysing for Ormen Lange vald

  Partnarane i Ormen Lange har valt løysinga frå OneSubsea til våtgasskompresjon. Ved å redusere trykket på havbotnen skal ein få ut meir gass, som gir auka verdiskaping. Planen er to kompresjonsstasjonar på 850 meters havdjup, 120 kilometer frå land.

  Ormen Lange offshore
  Foto: Norske Shell
 • – Sterkere tilsyn av oljeselskapene

  – Det trengs et sterkere tilsyn av oljeselskapene, mener Bellona-leder Frederic Hauge. Stortingets kontrollkomité ville i mandagens høring ha forsikringer om at Riksrevisjonens harde kritikk av arbeidet med sikkerhet i oljesektoren blir fulgt opp. Petroleumstilsynet har fått skarp kritikk for å ikke ha avdekka alvorlige sikkerhetsutfordringer. Arbeidskonflikten og hendelser på Shell sitt anlegg på Nyhamna på Aukra, er en av fire saker som er blitt gjennomgått. – Jeg skal være varsom med å garantere, men jeg føler meg ganske trygg på at selskapene tar dette på alvor etter den prosessen vi har hatt bak oss med partssammensatte utvalg, stortingsmeldingen om HMS og Riksrevisjonens rapport, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

  Frederic Hauge
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Rundt halve staben i Kristiansund blir overtallig når Shell selger Draugen-plattformen til Okea. Likevel skal ingen sies opp. Overtallige får bli med over til den nye eieren.
Kristiansund sin ordførar seier at nye eigarar må drive feltet frå Kristiansund.