Hopp til innhold
Draugen - feltet
Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Olje og gass i Møre og Romsdal

Oppsummert

Møre og Romsdal er det nest største oljefylket i Noreg, etter Rogaland. Om lag 17 prosent av sysselsetjinga i næringslivet i fylket er relatert til olje- og gass-sektoren.

 • – Godt rusta til vinteren

  – Gasseksporten frå Norge til Europa er mindre i år enn i 2022, seier administrerande direktør i Gassco, Frode Leversund. Han grunngir nedgangen med omfattande vedlikehald på norsk sokkel i år.

  Leversund strekar under at dette gjer at Norge er godt rusta til vinteren.

  – Det er då etterspørselen frå mottakslanda er størst, seier Leversund.

  Gassanlegget på Nyhamna i Aukra. Bygningen i forgrunnen er administrasjonsbygget.
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto
 • Gasseksporten aukar

  Oppstarten av Dvalin-feltet i Norskehavet aukar norsk gasseksport til Europa før vinteren set inn. Feltet har vore stengt sidan slutten av 2020 etter at det blei målt høge verdiar av kvikksølv i brønnstraumen.

  Sidan har det blitt installert tekniske løysingar for fjerning av kvikksølv på dei landbaserte prosessanlegga på Nyhamna og Tjeldbergodden.

  Dvalin-feltet, inkludert Dvalin Nord-feltet som er under utbygging, har ei anslått levetid til 2038.

  Dvalin-feltet
 • Håper på ilandføring i løpet av sommeren

  Gassen fra Dvalinfeltet på Haltenbanken, som skal i land på Nyhamna i Aukra, har vært forsinket i to og et halvt år. Årsaken er at det var for mye kvikksølv i gassen.

  Derfor måtte det bygges et kvikksølvfilter som skal rense gassen før den sendes ut i Europa.

  Ifølge kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik håper selskapet nå på ilandføring av den første Dvalin-gassen i løpet av sommeren.

 • Stopp i produksjonen på Nyhamna

  Det har no vore vedlikehaldsarbeid på gassanlegget på Nyhamna i Aukra i eitt par veker. Det betyr at det ikkje blir produsert eller eksportert gass til Europa no.

  Ifølge Kitty Eide, som er kommunikasjonssjef i Shell, så blir det gjennomført vedlikehald av landanlegget kvart fjerde år.

  Dette for å kunne inspisere gassfylt utstyr som dei elles ikkje har tilgang til når anlegget er i produksjon.

  No jobbar arbeidarar på Nyhamna med å gjennomgå og oppgradere anlegget for å sikre den vidare gassleveransen frå Noreg og ut i Europa.

  Nyhamna i Aukra
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Nytt gassfunn på Haltenbanken

  Equinor har funne gass i ein leitebrønn like sør for Kristinfeltet på Haltenbanken.

  Feltet ligg nordvest for Kristiansund.

  Førebelse utrekningar viser at det nye feltet inneheld mellom 0,2 og 1,1 millionar kubikkmeter utvinnbar gass og kondensat, skriv Teknisk Ukeblad.

  Havdjupna i området er på 304 meter og gassen blei funnen 4582 meter under overflata. Boreriggen «Deepsea Stavanger» har no forlate området og brønnen er stengd i påvente av eventuell drift på feltet.

  historiskebilder
  Foto: Erik Johansen / NTB