NRK Meny
Draugen - feltet
Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Olje og gass i Møre og Romsdal

Oppsummert

Møre og Romsdal er det nest største oljefylket i Noreg, etter Rogaland. Om lag 17 prosent av sysselsetjinga i næringslivet i fylket er relatert til olje- og gass-sektoren.

 • Krangler om gasspolitikken

  På gasskuntepunktkonferansen i Molde i dag kom det kritikk fra Norsk Industris EU-rådgiver Paal Frisvold. Han mener regjeringen ikke er nok inne i problemstillingene rundt overgangen fra kull til gass. – Jeg er helt uenig, for vi er på i de kanalene vi har gjennom EØS-avtalen, både på fornybarområdet og i arbeidet med den fjerde energimarkedspakken som vil ta dette et steg videre. Vi er på kontinuerlig, påvirker og ivaretar norske interesser, svarte Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

  Olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) på Jazzgasskonferansen i Molde
  Foto: Roar Strøm
 • Shell selger andeler i Draugen

  Shell selger sine lisensandeler (44,56 %) i oljefeltet Draugen, som ligger 150 km nord for Kristiansund. Kjøper er OKEA AS. Shell selger også andeler i Gjøa, og sammen med Draugen har dette gitt en samlet pris på 4,52 milliarder kroner. Avtalen innebærer at OKEA også overtar operatørskapet for Draugen. Salget innebærer at personell offshore og på land i Kristiansund går over til Okea. Shell fortsetter som operatør for Ormen Lange og som teknisk tenesteyter på Nyhamna i Aukra.

  Draugen-plattformen
  Foto: Shell
 • Får kritikk etter gasslekkasje

  Shell får kritikk for ikkje å ha varsla om ein gasslekkasje på Draugen-plattforma utanfor Kristiansund i 2016. Det var under eit tilsyn av Petroleumstilsynet i februar i år at lekkasjen vart kjend. Kommunikasjonssjef Kitty Eide hos Shell seier til Sysla at dei går gjennom forbetringspunkta, og vil komme med eit svar til tilsynet. Gasslekkasjen var mindre alvorleg, men skulle uansett vore rapportert inn.

  Draugen-plattformen
  Foto: Shell
 • Optimisme etter gassfunn

  Dei siste gassfunna utanfor Midt-Norge gir ringverknader for næringslivet langs kysten. Det seier dagleg leiar ved Averøy Industripark, Frank Ellingsen.
  Tre gassfunn gjort av ulike selskap i løpet av kort tid betyr mykje arbeid i tida som kjem, seier Ellingsen. Og administrerande direktør i Norsk Olje og Gass, Karl Eirik Schjøtt Pedersen meiner dette er funn med stort potensial for vidare utvikling.

 • – Vi trenger mer kunnskap

  Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim går mot forslaget fra Unge Høgre sin programkomite om å verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring. Soleim vil ha en konsekvensutgreiing av dette området. Han mener det er viktig for olje- og gassfylket Møre og Romsdal at det blir jobba for å finne flere felt. – De arbeidsplassene dette skaper, tilsier at vi må være positive og se på om det er nye felt eller utbygginger som kan gjøres, sier han.

  Vetle Wang Soleim
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
Kristiansund sin ordførar seier at nye eigarar må drive feltet frå Kristiansund.