Draugen - feltet
Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Olje og gass i Møre og Romsdal

Oppsummert

Møre og Romsdal er det nest største oljefylket i Noreg, etter Rogaland. Om lag 17 prosent av sysselsetjinga i næringslivet i fylket er relatert til olje- og gass-sektoren.

 • Går sammen om hydrogensatsing

  Røkke-selskapet Aker Clean Hydrogen og olje- og naturgasselskapet, Capeomega, har inngått en intensjonsavtale med Shell. De skal utforske mulighetene for å utvikle Aukra Hydrogen Hub til et storskala produksjonsanlegg for rent hydrogen. Det skriver Romsdals Budstikke. Ifølge avisen skal det skje ved hjelp av naturgass ra gassanlegget på Nyhamna. Shell er operatør for Ormen Lange og tjenesteleverandør til Gassco på Nyhamna.

 • Skal samarbeide

  Hydrogensatsinga Aker Clean Hydrogen og oljeselskapet CapeOmega skal samarbeide for å utvikle ein hydrogenfabrikk på Aukra. Aker vil bruke gass som kjem i land på Nyhamna, for å produsere hydrogen. Dette kan brukast som eit miljøvennleg alternativ til fossilt drivstoff både i Noreg og i Europa.

 • Auka straumforsyning

  NVE har gitt Norske Shell løyve til å bygge og drive ein ny frekvensomformar og to kraftkablar frå Nyhamna industriområde på Aukra til gassfeltet Ormen Lange på havet. Frekvensomformarar er ei innretning som styrer farta på visse typar elektriske motorar.

  Dei nye kablane består av om lag 550 meter jordkabel, og om lag 120 km med sjøkabel.

  Det er trykkfall i reservoara i havet som gjer det nødvendig å oppgradere anlegga til havs. Auka trykk må til for at Shell skal kunne halde fram med gassutvinning frå Ormen Lange-feltet til Nyhamna.

  Nyhamna
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Overskot for Ulstein Group

  Ulstein Group hadde i 2020 ei omsetning på 1,64 milliardar kroner og eit driftsresultat på 7,8 millionar kroner. Konsernets driftsresultat for 2020 viser at restruktureringsprosessen har gitt resultat, sjølv i eit år der covid-19 har hatt stor innverknad, skriv selskapet i ei pressemelding.

  –Dette er eit vitnemål om at vi har lykkast med omstillingsprosessen etter nedgangen i olje- og gassmarknaden, seier konsernsjef Cathrine Kristiseter Marti.

  Ho legg vekt på at nybygde skip i stadig aukande grad vert utrusta med meir miljøvenleg teknologi, og at moglegheitene framover innan låg- og nullkarbonløysingar er forventa å auke.

  Konsernsjef i Ulstein Group, Cathrine Kristiseter Marti
  Foto: Per Eide Studio / Per Eide Studio
Rundt halve staben i Kristiansund blir overtallig når Shell selger Draugen-plattformen til Okea. Likevel skal ingen sies opp. Overtallige får bli med over til den nye eieren.
Kristiansund sin ordførar seier at nye eigarar må drive feltet frå Kristiansund.