Draugen - feltet
Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Olje og gass i Møre og Romsdal

Oppsummert

Møre og Romsdal er det nest største oljefylket i Noreg, etter Rogaland. Om lag 17 prosent av sysselsetjinga i næringslivet i fylket er relatert til olje- og gass-sektoren.

 • Finansministeren til Kristiansund

  Finansminister Siv Jensen (Frp) er en av foredragsholderne på årets Desemberkonferanse i Kristiansund. Jensen skal snakke om hvordan Norge håndhever de store samfunnsspørsmålene i tiden framover. Desemberkonferansen har gjennom årene posisjonert seg som en av Norges fremste nettverksarenaer for olje- og gassbransjen.

  Siv Jensen
  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 • Draugens nye plattformsjef

  Kyllingbonde og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe skal gå et kvalifiseringsprogram for å bli plattformsjef på Draugen-plattformen i Norskehavet. Stavanger Aftenblad melder at den tidligere Senterparti-toppen allerede har tatt sikkerhetskurs og straks skal gå i gang med lærlingperioden for å bli oljearbeider i Nordsjøen.

  Ola Borten Moe
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Konkurransen om gass hardner til

  Konkurransen om å levere gass til Europa hardner til fra blant annet Russland og USA, som vil skipe gass over Atlanterhavet. Men administrerende direktør i Gassco, Frode Leversund, sier Norge må møte dette med de fortrinnene Norge har som en av de mektigste energinasjoner i Europa. Norge har blant annet undersjøiske rørledninger, kort vei til kontinentet og stor troverdighet i EU, der Norge leverer 25 prosent av gassbehovet i dag. – Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at vi er konkurransedyktige. At vi fortsetter med de fortrinnene vi har med pålitelighet, høy kvalitet, at vi leverer uten hendelser og at vi hele tiden jobber for å få ned klimautslippene, sier Leversund.

  Aasta Hansteen-plattformen
  Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
 • Gler seg over planane

  Operasjonsdirektør i NorSea Group, Svein Silseth, er svært positiv til planane om å forlenge drifta til Draugenplattforma utanfor Kristiansund. Målet er å tilføre plattforma straum frå land, og erstatte dagens gassturbinar. Dette vil gjere drifta meir miljøvennleg. NorSea Group er drivar av Vestbase i Kristiansund. Silseth meiner dette får mykje å seie for industrien i distriktet.

  Svein Silseth, operasjonsdirektør NorSea Group
  Foto: Roar Halten / NRK
Rundt halve staben i Kristiansund blir overtallig når Shell selger Draugen-plattformen til Okea. Likevel skal ingen sies opp. Overtallige får bli med over til den nye eieren.
Kristiansund sin ordførar seier at nye eigarar må drive feltet frå Kristiansund.