Draugen - feltet
Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Olje og gass i Møre og Romsdal

Oppsummert

Møre og Romsdal er det nest største oljefylket i Noreg, etter Rogaland. Om lag 17 prosent av sysselsetjinga i næringslivet i fylket er relatert til olje- og gass-sektoren.

 • Uro over endra gytemønster

  Havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt er uroa over at det blir lagt til rette for oljeverksemd ved viktige gytefelt. Mellom anna gjeld det Mørebankane, som er viktig for vårgytande sild, samt torsk, hyse og sei. Uroa skuldast ny informasjon om konsekvensane seismikk, elektro-magnetiske undersøkingar og undersjøiske sprengingar har på gytemønsteret.

 • Rettsak om maling på Nyhamna

  Oljeserviceselskapet Beerenberg krever 62 millioner kroner av malingsprodusenten Jotun for dårlig maling brukt på gassanlegget på Nyhamna.

  Beerenberg brukte malinga på brannisolasjon av rør i samband med utbygginga av gassanlegget Nyhamna Expansion mellom 2014 og 2016. Neste uke kommer saka opp for tingretten i Sandefjord. Overfor Dagens Næringsliv avviser Jotun sin konsernsjef, Morten Fon, anklagene og innrømmer ikke feil ved malingsproduktet.

  Nyhamna 2019
  Foto: Gunnar Sandvik/NRK
 • Nye gassfelt blir viktige

  Helge Hegerberg, rådgivar olje og energi i Kristiansund kommune, trur utbygginga av nye gassfelt blir endå større i åra som kjem. I går kom den første gassen frå Aasta Hansteen-feltet via Polarled til Nyhamna i Aukra. – Dette er berre starten, seier Hegerberg, som trur dei nye gassfelta får stor betydning for regionen.

  Helge Hegerberg
  Foto: Roar Halten / NRK
 • Gassledning gir lokale inntekter

  Produksjonen fra Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet er i gang. Gjennom en ny 482 kilometer lang rørledning fra Aasta Hansteen til Nyhamna i Aukra skal gassen eksporteres videre til utlandet. – Gassen skal erstatte kullkraftverk i Storbritannia og vil derfor bety mye for klimaregnskapet. I tillegg får det økonomisk betydning for nasjonen, for regionen og for Aukra, sier ordfører i Aukra, Bernhard Riksfjord.

  Bernhard Riksfjord, ordfører i Aukra
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Første gass fra Aasta Hansteen

  I dag går første gass fra Aasta Hansteen til markedet og sammen med rørledningen Polarled til Nyhamna i Aukra, åpner feltet en ny region for gasseksport til Europa. – Med et havdyp på 1 300 meter er dette den dypeste feltutviklingen på norsk sokkel, den første spar-plattformen på norsk sokkel og den største i verden. Det er et helt unikt felt som nå starter opp, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring i Equinor.

  Aasta Hensten-plattformen
  Foto: Roar Lindefjeld og Bo B. Randulff / Equinor ASA
Rundt halve staben i Kristiansund blir overtallig når Shell selger Draugen-plattformen til Okea. Likevel skal ingen sies opp. Overtallige får bli med over til den nye eieren.
Kristiansund sin ordførar seier at nye eigarar må drive feltet frå Kristiansund.