Hopp til innhold

Utslippene må ned, men Europa er helt avhengig av norsk gass

Den britiske ambassadøren sier Storbritannia vil være avhengig av norsk gass i mange år framover. Samtidig haster det for begge land å få ned utslippene og nå sine klimamål.

Gasscosjef Frode Leversund og den britiske ambassadøren til Norge, Jan Thompson under Langeledrøret som går direkte fra Aukra til England

Den britiske ambassadøren til Norge tar i røret der gassen strømmer fra Romsdalskysten til Easington i England. Her sammen med Gasscos toppsjef Frode Leversund.

Foto: Ann Eli Nøsen

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Norge må kutte opp til 95 prosent av klimagassutslippene for å nå klimamålene i 2050, samtidig er europeiske land desperate etter norsk gass.

Som følge av invasjonen i Ukraina har EU bremset import av russisk olje- og gass. Det har ført til at Norge er blitt en av de viktigste leverandørene av gass til Europa.

– Vil trenge norsk gass i mange år

Da den britiske ambassadøren Jan Thompson besøkte gassanlegget på Aukra på Romsdalskysten kunne hun ikke få takket nok for den norske gassen.

Begge våre land skal nå sine klimamål, men vi vil trenge norsk gass i mange år framover, sier Thompson, og understreker at også mange andre europeiske land er helt avhengig av gassen fra Norge.

Fra Nyhamna har det strømmet gass gjennom et 1200 kilometer langt rør over Nordsjøen til Easington og gitt britene lys og varme siden 2007. En tredel av gassen i Storbritannia kommer fra Norge.

Nyhamna i Aukra

Fra Nyhamna i Aukra sendes gassen via den undersjøiske gassrørledningen Langeled 1200 kilometer til Easington sør i England.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Gradvis reduksjon av gass

Nå vil et ekspertutvalg ha full stans i oljeleting. Klimautvalget 2050 sin rapport som ble lagt fram i oktober viser at Norge i løpet av de neste 27 årene må fjerne så og si alle utslipp av klimagasser for godt.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier Norge skal selge mindre olje og gass til Europa i årene framover, men at det skal skje gradvis.

Den britiske ambassadøren forventer på sin side at de norske gassleveransene kommer som avtalt til millioner av briter, som bruker gass til oppvarming av hus, matlaging og industri.

Vi er helt avhengige av at den norske gassen kommer som den skal i lang tid framover, sier Thompson.

Les også Cicero: Verden unngår ikke 1,5 grader

Det har vært ekstreme temperaturer denne sommeren.

Ingen sluttdato for gassproduksjon i Norge

Regjeringen har ikke satt noen sluttdato for sin olje- og gassproduksjon.

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Olje- og energideprartementet sier at regjeringen vil videreutvikle, og ikke avvikle, aktiviteten på norsk sokkel.

Vi skal fortsatt være en stabil og langsiktig leverandør av energi til Europa, og da må vi fortsatt lete etter mer olje og gass. Russlands invasjon av Ukraina har på ny vist betydningen av energisikkerhet og hvor viktig Norges rolle er.

Samtidig understreker Bergmål at regjeringen ønsker å utvikle nye teknologier og løsninger som gjør at man kan kutte i utslippene.

Astrid Bergmål

Statssekretær Astrid Bergmål i Olje og energidepartementet sier at Norge må fortsette leting etter norsk gass siden behovet ute i Europa er så stort som det er.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Gassen skal erstattes med grønn energi

For ambassadør Jan Thompsom er det spesielt å stå under røret der gassen strømmer rett hjem til England.

Det er fantastisk å være her og se hvordan det fungerer. Vi er veldig takknemlige.

Den britiske ambassadøren til Norge Jan Thompson under gassrøret Langeled som går fra Aukra på Nyhamna til Easington i England

Thompson under gassrører Langeled der gassen strømmer gjennom rørene til Englannd.

Foto: Roar Strøm

Samtidig er Thompson klar på at gassen må ta slutt og erstattes med fornybar energi. Hun presiserer at det jobbes aktivt med å komme over i det grønne skiftet på sikt, og løfter fram den grønne industriavtalen statsminister Jonas Støre og den britiske statsminister Rishi Sunak nylig blitt enige om.

Men den britiske ambassadøren tror det vil ta sin tid og i mellomtiden trenger hjemlandet gass fra Norge.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL