Hopp til innhold

Snart kommer gassen fra Dvalin flere år forsinket

Gassen fra Dvalin-feltet skulle vært i land for to og et halvt år siden. Men på grunn av kvikksølv i gassen måtte det bygges et renseanlegg. I sommer kommer gassen i land på Nyhamna på Romsdalskysten.

Nyhamna landanlegg

På mandag 17. juli strømmer gassen i land fradelt tredje gassfeltet til Nyhamna i Aukra. Dvalin-feltet ligger på Haltenbanken.

Foto: Shell

Etter flere forsinkelser skal gassen fra Dvalin på Haltenbanken strømme gjennom rørene på gassanlegget på Aukra i løpet av kort tid.

– Det blir en gledelig dag for Nyhamna, sier kommunikasjonsleder i Gassco Linda Nordbø.

Hun legger ikke skjul på at veien fram til produksjonen av gassen fra Dvalinfeltet har vært krevende. Ifølge markedsportalen for gasstransport fra norsk sokkel skal gassen komme i land i løpet juli. Da blir tre store gassfelt knyttet opp mot Nyhamna på Aukra.

Gassen kunne ikke sendes ut av landet

Da gassen fra Dvalin skulle føres i land vinteren i 2021 oppdaget Winthershall Dea at gassen inneholdt for mye kvikksølv. Selskapet måtte bygge et renseanlegg som fjernet kvikksølvet før gassen kunne sendes ut av landet.

Renseanlegg som Dvalingassen må gjennom fordi den inneholder for mye kvikksølv

Da Dvalin-gassen kom i land var kvaliteten på gassen for dårlig til at den kunne eksporteres til Storbritannia. Gassen inneholdt for mye kvikksølv, men nå har selskapet bygd et renseanlegg som fjerne kvikksølvet og gassen fra Haltenbanken er snart klart for eksport.

Foto: Winthershall Dea

For et par måneder siden kom nok en melding om at Dvalingassen var på vei. Men like før de kunne trykke på knappen, ble gassen nok en gang stoppet. Ifølge Winthershall Dea var det tekniske problemer denne gangen.

Også ordføreren i Aukra har ventet lenge på at det tredje gassfeltet. Han har hatt skiltet klart i over tre år. Over helga kan Odd Jørgen Nilsen endelig skru det opp.

Utenfor kommunehuset i Aukra ser vi hvor gassen kommer inn til øya.

Pila som peker sørover til Easington i England viser hvor gassrørledningen Langeled forsyner britene med gass.

D2D0625B-BF6C-47C1-9A81-AB666F863B65

For ordfører Odd Jørgen Nilsen har tatt vinter og vår før han kan skru opp Dvalin-skiltet utenfor kommunehuset i Aukra

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Jeg er glad og lettet for at Dvalingassen endelig kommer inn på Nyhamna. Det er viktig for kontinuiteten og framtida for gassanlegget. Men også for eksporten ut til Europa, sier Nilsen.

Den aller første gassen kom inn fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet i 2007. Noen år senere kom gassen fra nord via Aasta Hansteen-feltet nord for Polarsirkelen.

Les også Dvalin gir nytt arbeid i Kristiansund

Vestbase i Kristiansund

Europas største gassnasjon

Før krigen i Ukraina var Russland største gassleverandør til Europa. Den posisjonen er det nå Norge som har. Fra landanlegget i Romsdal leveres en sjuendedel av den norske eksporten av gass til Europa ifølge Gassco.

– Nyhamna er svært viktig for den norske gasseksporten siden landanlegget leverer en så stor del av gassen. Det merkes derfor fort om den skulle utebli, sier Nordbø

KrF-politikarar på Nyhamna

Gassrøret Langeled frakter gassen fra Aukra til Easington i England. Herfra går en sjuendedel av den norske gasseksporten.

Foto: Roar Strøm / NRK

Gasseksporten stoppet siden 19. mai

Etter at gassanlegget på Nyhamna ble tømt for gass i forbindelse med planlagt vedlikehold 19. mai har gassproduksjonen stått stille.

Under vedlikeholdet som skulle vare en måneds tid oppstod en eksplosjon i en gasstank. Det førte til nesten to måneders nedstenging.

– Uforutsett stans av gassanlegget er ikke heldig, innrømmer Nordbø.

Tank som gikk i lufta på Nyhamna i Akura.

Under vedlikehold på gassanlegget eksploderte en gasstank som førte til en lengre stans enn planlagt for gassproduksjonen på Aukra.

Foto: Shell

Hun er lettet og glad for at gassproduksjonen kommer i gang fra Nyhamna etter nesten to måneder stans.

I sommer får gassknutepunktet på Nordvestlandet koblet til det tredje gassfeltet. Gass fra flere felt er planlagt i tida som kommer.

Norske myndigheter vil fylle opp kapasiteten i Langeledrøret. Det forsyner Europa med sårt tiltrengt gass og sender milliarder av kroner inn i den norske statskassa.