Hopp til innhold

Gassanlegg leverer store mengder gass ut i Europa – må stenge ned

Gassanlegget Nyhamna på Romsdalskysten stenger ned som følge av at fire vektere med beredskapsoppgaver er tatt ut i streik. Tapene blir betydelige, sier Alfred Hansen i Gassco.

De to nye boosterkompressorene på Nyhamna

NYHAMNA LANDANLEGG: Slik ser gassanlegget som bidrar med opptil 20 prosent av Storbritannias gassforbruk.

Foto: Svein Roger Ivarsen(Nyhamna Expansion

Anlegget får inn gass fra Ormen Lange-feltet og Aasta Hansteen-feltet og leverer store mengder gass til kontinentet og Storbritannia.

Inntektene varierer, men er på cirka 100 millioner kroner i døgnet av gassen som går gjennom anlegget og videre ut i Europa.

Gassrøret bidrar blant annet med opptil 20 prosent av Storbritannias gassforbruk. Nedstengingen fører til store tap, sier Hansen.

– Det er store summer involvert her. Det er selvfølgelig eksportinntekter som til syvende og sist kommer Norge til gode, som nå bortfaller, sier han.

Taper flere millioner

Hver dag leverer Norges gassanlegg mellom 300 og 350 millioner standard kubikk ut til Europa. Hansen sier det er vanvittige mengder energi og penger, som Norge nå mister.

– Det blir fort veldig mye penger. Det er 50 millioner standard kubikk, så det er betydelige beløp, sier han om tapet de vil oppleve når anlegget er stengt.

Hansen forklarer at dette er to ganger Norges totale produksjon av kraft per dag, og legger til at markedet trenger denne energien spesielt nå om vinteren.

– Det er vanvittige mengder med energi som selvfølgelig er kritisk for mottakerne på kontinentet og Storbritannia, sier han.

Han sier det er mest kritisk for Storbritannia, men at skipere (selskapene som eier og eksporterer gass) ønsker mer gass dit. Det betyr at andre land vil få mindre gass.

– Jeg tror vi klarer å levere ganske normalt til Storbritannia, selv i denne situasjonen. Vi taper totalt sett ut fra Norges eksport, sier han.

Direktør for systemdrift i Gassco, Alfred Skår Hansen

BLIR FORT MYE PENGER: Det er 50 millioner kubikk, så det er betydelige beløp, sier Alfred Skår Hansen i Gassco.

Foto: Øyvind Sætre / Gassco

Vekterne har beredskapsoppgaver

Natt til lørdag ble det varslet at fire vektere med beredskapsoppgaver i den daglige driften måtte ut i streik. Hansen sa fredag at en søknad om dispensasjon fra streiken ble avslått.

– Sikkerhet og HMS vil aldri egentlig bli satt opp imot noe annet, sier Hansen.

Vekterstreiken har vart siden september. Norsk Arbeidsmandsforbund har trappet opp og ytterligere 85 vektere er lørdag ute i streik. Totalt streiker nå 2.373 vektere.

De siste dagene har det vært uformell dialog mellom partene for å prøve å finne en løsning på konflikten, men uten resultater.

Forbundet varslet fredag et nytt uttak på i alt 95 medlemmer gjeldende fra midnatt 1. desember.

Bak sikkerheitsgjerde ligg assanlegget på Nyhamna i Aukra.

NYHAMNA LANDANLEGG: Anlegget leverer store mengder gass til kontinentet og Storbritannia.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL