Hopp til innhold
Brunost, G35

Næringslivet i Innlandet

 • Sier opp ansatte på Dokka

  Elementpartner Øst på Dokka sier opp samtlige av sine ansatte.

  Det skriver Oppland Arbeiderblad.

  Daglig leder Arild Hartviksen i Elementpartner AS sier til avisa at årsaken til oppsigelsene er sviktende marked.

  Rundt ti ansatte mister dermed jobben sin på Dokka.

  For et knapt år siden kjøpte Elementpartner opp konkursboet Opplandske Betong på Dokka.

  Den gang sa de til OA at det ville gi om lag 20 arbeidsplasser.

 • Skal bygge ny transformatorstasjon på Gjøvik

  NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har gitt Statnett tillatelse til å bygge og drive nye Skyberg transformatorstasjon i Gjøvik kommune.

  Den nye transformatorstasjon erstatter Vardal transformatorstasjon, som skal rives fordi den ikke oppfyller dagens forskriftskrav og har begrenset kapasitet.

  I en pressemelding skriver NVE at Skyberg transformatorstasjon vil kreve et areal på rundt 220 dekar, hvor av rundt 40 dekar skal gjerdes inn.

  Stasjonen blir et visuelt dominerende inngrep i nærområdet, men skal utover dette gi en begrenset påvirkning på landskapet.

 • 30 mister jobben når hotell legges ned

  Heia hotell i Våler legger ned drifta i neste uke.

  Daglig leder og eier Svein Terje Kynbråten sier til avisa Østlendingen at det ikke har vært mulig å drive hotellet forsvarlig økonomisk.

  Årsakene til at han nå melder oppbud er blant annet dyre strømregninger, omsetningssvikt under pandemien, renteoppgang og dyrtid som har gjort at folk spiser mindre ute.

  4 fast ansatte og 26 ansatte i deltidsstillinger mister jobben som følge av oppbudet.

 • Flere blir sykmeldte i Innlandet

  Det legemeldte sykefraværet i Innlandet siste kvartal i fjor økte fra 6 prosent i 2022 til 6,2 prosent.

  For landet totalt sett lå sykefraværet på 6 prosent.

  Sykefraværet for kvinner i Innlandet økte fra 7,7 prosent i siste kvartal 2022 til 8,1 prosent i fjor.

  – Det er særlig i aldersgruppen 30 til 39 år at sykefraværet blant kvinner øker, sier Bjørn Lien, direktør i NAV Innlandet.

 • Opphever reguleringsplan i Øystre Slidre

  Statsforvalteren i Innlandet kommer med skarp kritikk til Øystre Slidre kommune og opphever kommunens vedtak om regulering av fritidsbolig-prosjektet Aasgarden på Beitostølen.

  Øystre Slidre har regulert et fortettingsprosjekt på Beitostølen med planer for mellom 120 og 150 nye fritidsboliger.

  Statsforvalteren mener at kommunen ikke har gjort et godt nok arbeid med planen og at vesentlige forhold ikke er tilstrekkelig utredet og vurdert av kommunen.

  Nå må kommunen bearbeide planforslaget før saken kan tas opp til ny behandling.

Flere saker fra Innlandet