Hopp til innhold
Gassanlegget Nyhamna på Aukra
Foto: Roar Strøm / NRK

Gassanlegget Nyhamna på Aukra

Oppsummert

Gassanlegget på Nyhamna får inn gass både frå Ormen Lange-feltet og Aasta Hansteen-feltet.

 • Har fornyet kontrakten med Shell

  Aker Solutions har fornyet kontrakten med Shell på Nyhamna med service- og vedlikeholdsarbeid på landanlegget i Aukra.

  Ifølge Shell er dette den største kontrakten på gassanlegget, som Aker Solutions fikk allerede i 2007 da anlegget på Nyhamna tok den første gassen i land.

  Kontrakten er på fire nye år, og skal være verdt mellom en halv og en og en halv milliarder norske kroner.

  Gassanlegget Nyhamna på Aukra
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Gasseksporten aukar

  Oppstarten av Dvalin-feltet i Norskehavet aukar norsk gasseksport til Europa før vinteren set inn. Feltet har vore stengt sidan slutten av 2020 etter at det blei målt høge verdiar av kvikksølv i brønnstraumen.

  Sidan har det blitt installert tekniske løysingar for fjerning av kvikksølv på dei landbaserte prosessanlegga på Nyhamna og Tjeldbergodden.

  Dvalin-feltet, inkludert Dvalin Nord-feltet som er under utbygging, har ei anslått levetid til 2038.

  Dvalin-feltet
 • Europa må vente på gass

  Gassleveransane frå Nyhamna på Aukra blir stoppa fram til midten av juli, ein månad lenger enn varsla.

  Det seier ordførar i Aukra, Odd Jørgen Nilssen.

  Anlegget har vore stengt ned for vedlikehald sidan 19. mai, og skulle ha starta opp igjen i midten av juni.

  For nokre dagar sidan blei det kjent at det har vore ei uønskt hending i prosessanlegget, noko som førte til evakuering av ansatte på Nyhamna.

  Gassen frå Aukra blir sendt ut i europa, og stoppen vil få konsekvensar for eksporten av ettertrakta gass frå Norge.

  Nyhamna landanlegg
  Foto: Shell
 • Shell granskar hending på Nyhamna

  I samband med planlagt vedlikehald på prosessanlegget Nyhamna i Aukra er det oppdaga gassdanning med hydrogen ved reingjering av eit vassbasert kjølesystem.

  I ei pressemelding skriv selskapet at alt ikkje-kritisk arbeid er stansa utifrå eit føre-var-prinsipp, mens dei jobbar med å forstå årsak og omfang ved hjelp av ei granskingsgruppe dei har sett ned. Gassen som blir danna skal ikkje vere relatert til den naturgassen som vanlegvis blir prosessert og eksportert på anlegget, som for tida er nedstengt på grunn av ein planlagt revisjonsstans.

  Rbnett.no, som først omtalte saka, har kontakta kommunikasjonssjef Kitty Eide i Shell. Ho vil ikkje gje fleire opplysingar i kveld, skriv avisa.