Vil kutte alle utslipp på norsk sokkel innen 2035

Hvis Tina Bru i Høyre i får det som hun vil, kommer norsk sokkel til å være utslippsfri innen 2035. Det kutter norske klimautslipp med nær 30 prosent.

Energi- og miljøpolitisk talsperson Tina Bru i Høyre (H)

AMBISIØSE PLANER: Energi- og miljøpolitisk talsperson Tina Bru i Høyre

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Vi må ha en nullvisjon for klimautslipp for norsk sokkel helst innen 2035, men senest innen 2050, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Tina Bru i Høyre.

Årsaken til at forslaget kommer akkurat nå, er at Høyre er i gang med programarbeidet som skal ende i programmet partiet skal gå til valg på i 2021.

– Vi snakker mye om klimapolitikk og hvordan vi skal få ned de norske utslippene. Da må vi også snakke om olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, og det er i det bildet jeg kommer med dette forslaget, sier Bru.

Kan kutte norske utslipp med litt under en tredel

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå slapp Norge ut 52 millioner tonn såkalte CO₂-ekvivalenter (se faktaboks) i 2018.

Olje- og gassutvinning stod for 14,2 millioner. Det utgjorde 27,3 prosent av alle norske utslipp av klimagasser i Norge i fjor.

Marit Mazzetti er seniorforsker på Sintef energi og leder for deres lavutslippssenter for olje og gass. De jobber med å utvikle nye løsninger som skal kutte utslipp av klimagasser på norsk sokkel.

Går det an å svare ja eller nei på om det er mulig å nå ambisjonen om å kutte alle utslipp fra norsk sokkel i 2035?

– Nei, det går det ikke an å svare ja eller nei på. Jeg synes det er bra å sette seg høye mål, men jeg synes vi har satt veldig realistiske mål i lavutslippssenteret.

Der er målet å klare et utslippskutt på 40 prosent i 2030, og at norsk sokkel er utslippsfri i 2050.

– Det er gode, realistiske mål. Men jeg synes det er positivt at folk setter mål om nullutslipp innen 2035, sier Mazzetti.

Grønn ungdom er ikke imponert

Talsperson Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom.

UAMBISIØSE PLANER: Talsperson Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom mener Høyres Tina Bru har verdens minst ambisiøse klimaambisjon.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Talsperson Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom mener målet om utslippsfri sokkel i 2035 er alt annet enn ambisiøst.

– Vi har det neste tiåret på å halvere verdens klimautslipp. Da kan du ikke sitte med ett klimatiltak. Du må gjøre alt, ikke bare for å kutte utslipp, men for å slutte med utslipp, sier Holtvedt.

Hun kaller forslaget om utslippsfri sokkel innen 2035 for «verdens minst ambisiøse ambisjon».

– Tina Bru bør heller levere en plan for hvordan vi skal fase ut norsk oljeproduksjon innen 2035. Jeg er helt sikker på at Høyre kunne hatt konstruktive innspill der hvis de faktisk hadde satt seg ned og bestemt seg for å gjøre det, sier Holtvedt.

Der er Hulda Holtvedt og Tina Bru grunnleggende uenige.

– Det er ett av de store paradoksene i verden; hvordan skal vi få til et samfunn hvor vi ikke har utslipp, samtidig som vi skal levere energi. Da må man ta inn over seg at man kommer til å trenge olje og gass, selv om man vil trenge mye mindre. Da kan vi gjøre vårt for at det som er der er renest mulig, sier Bru.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger