Hopp til innhold

Opnar fødeavdelinga i Kristiansund

Etter over eitt år med stengde dører, meiner sjukehusleiinga at fødeavdelinga er klar til å opne 6. juni.

Kristiansund sykehus

OPNAR: Fødeavdelinga ved sjukehuset i Kristiansund har vore stengd sidan februar 2021. Om to veker skal dei etter planen opne igjen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK Luftfoto

Fødeavdelinga i Kristiansund vil halde ope fem dagar i veka. Klinikksjef, Georg Johnsen, ser fram til opning.

– No har vi fagfolka på plass, og då opnar vi. Vi har fått inn både lokale og utanlandske og fagfolk, siger Johnsen.

– Er opninga helsemessig forsvarleg?

– Det er det viktigaste for meg. Eg hadde ikkje opna føda i Kristiansund om ikkje eg følte at det var fagleg forsvarleg.

Omstridd fødeavdeling

Det har storma rundt fødeavdelinga på sjukehuset i Kristiansund i årevis. Kampen om å ha eit fødetilbod i byen har engasjert mange, og førte til opprettinga av Bunadsgeriljaen.

Kjernen i saka har vore mangel på gynekologar og jordmødrer.

Johan Kippervik

AVDELINGSLEIAR: Johan Kippervik ar avdelingsleiar ved fødeavdelingane i Molde og Kristiansund. Han har hatt ansvar for å rekruttere nye tilsetje.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

I februar i fjor måtte avdelinga stengje då Helse Møre og Romsdal meinte at vidare drift ville vere uforsvarleg. Sjukehusleiinga peikte på mangel på fagfolk, og opplyste at driftsforma førte til stor bruk av vikarar og fleire brot på arbeidsmiljølova.

Sidan har opninga vorte utsett fleire gongar. Avdelinga er den einaste i landet der Stortinget har vedteke at avdelinga skal vere open.

– Å rekruttere gynekologar, jordmødrer og barnepleiarar til ei avdeling som ikkje er open, har ikkje vore berre lett, siger avdelingsleiar Johan Kippervik.

Han er klar på at dette er eit stort steg på vegen mot å ha fødetilbod på heiltid.

– Sidan i fjor vår har det vore jobba iherdig frå alle kantar. No har endeleg endå ting falle på plass, siger Kippervik.

Fødeavdelinga vil halde ope i tre veker, før ho må stengje veike 26–29 på grunn av ferieavvikling. Avdelinga blir også steng i helgane, slik at etter klokka 08.00 på fredagar, må dei fødande framleis reise til nabobyen, Molde.

Les også Fødeavdelingene i Møre og Romsdal er på bristepunktet

Øyvind Bakke, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.

– Venta veldig lenge

Barselavdelinga ved sjukehuset har vore open sidan januar.

Då regjeringa la fram statsbudsjettet i haust fekk sjukehuset 25 millionar kroner ekstra. Pengane skulle gå til rekruttering og sikre ei stabil bemanning.

Ordfører Kjell Neergaard

Ordførar i Kristiansund, Kjell Neergaard, er trygg på at det blir ei stabil opning for fødeavdelinga i byen.

Foto: Eirik Haukenes / Eirik Haukenes

Ordførar Kjell Neergaard (Ap) i Kristiansund siger ein dato for gjenopning betyr veldig mykje for byen og nordmøringane.

– Vi har venta på denne datoen veldig lenge. Vi veit at det har vorte jobba hardt og intenst frå føretaket si side, for å få tak i ressursane det trengst, til å få ein stabil fødeavdeling framover. Så vi er kjempeglad for at det no blir sett ein dato, og at han er før sommarferien.

Han er trygg på at opninga av fødeavdelinga vil vere stabil, fordi dei har fått personalet dei treng.

Marie Grødahl Brekkan, daglig leder i Bunadsgeriljaen.

– Det betyr veldig mykje. Folk i Kristiansund har jobba for dette i årevis, og Bunadsgeriljaen i tre år, så det er ein utruleg viktig delsiger, siger Marie Grødahl Brekkan, dagleg leiar i Bunadsgeriljaen,

Foto: Anja Cecilie Solvik

– Viktig delsiger

Dagleg leiar i Bunadsgeriljaen, Marie Grødahl Brekkan, skulle helst sett at det allereie frå 5. juni var full drift og ikkje berre open fem dagar i veka, men er likevel fornøgd.

– Vi synest det er fantastisk. Vi rosar det lokale rekrutteringstemaet og arbeidde dei har gjort så langt. Dette er ein viktig delsiger for oss. Det fulle målet vårt er full drift i avdelinga.

Grødahl Brekkan seier også at kampen framleis held fram.

– Målet til bunadsgeriljaen er full drift også etter at fellessjukehuset kjem i 2025. Så det vi forventar er at den sitjande regjeringa oppfyller løfta sine i Hurdalsplattforma og sikrar avdelinga. Med dei nye tilsette, og dei gamle, ligg alt til rette for å få ei godt drifta fødeavdeling med ein god kompetanse.

– Så du har tru på at fødeavdelinga vil halde open også etter det nye fellessjukehuset?

– Ja, eg har ikkje berre trua – ho skal haldast open etter at fellessjukehuset kjem òg.

Les også Regjeringen vil sikre fødeavdeling i Kristiansund: – Dette ser jeg på som en seier

Anja Cecilie Solvik i Hurdal

Les også Her tar helseministeren imot kravene fra Barselopprøret

Helseministeren mottar kravene.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL