Slått
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Landbruk i Møre og Romsdal

Denne roboten overtar plukkejobben

Fylkesmannen meiner hageeigarar veit for lite om farane og konsekvensane når dei dumpar hageavfall ulovleg. Dette er nemleg med på å spreie uønskte artar som styremaktene brukar store ressursar på å verte kvitt.