Slått
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Landbruk i Møre og Romsdal

 • – Vi har aldri opplevd noe lignende

  Forrige lørdag opplevde en bonde i Valldal massedød blant sauene sine. 23 voksne sauer og 2 lam døde i løpet av få timer. Rådgiver Gunnhild Overvoll i Landbruk Nordvest sier de aldri har sett noe lignende. De mistenker at sauene har blitt forgiftet av nitritt fra middelet Xtrasil-Kofasil, som blir bruk på rundballer.

 • – Må vise handlekraft

  – Politikarane må vise vilje og handlekraft om ein skal stanse nedgangen i landbruket, seier dagleg leier i Agra Analyse, Christian Anton Smedshaug. For 20 år sidan var det 20 000 mjølkebønder i Noreg, no er det kring sju tusen igjen, og nedgangen held fram. På ein KLP-konferanse i Ålesund sa Smedshaug at nedgangen er større i Møre og Romsdal og på Vestlandet enn på Austlandet.

  Christian Anton Smedshaug
  Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK
 • Melder om ein god sesong

  Uvissa rundt bruken av utanlandsk arbeidskraft har skapt utfordringar for frukt- og grøntnæringa her i fylket. Likevel har årets sesong vore betre enn frykta. Det seier Per Magnus Berdal i Valldal i Fjord kommune. Han driv det største agurk-gartneriet mellom Bergen og Trondheim og er også styreleiar i Norsk Gartnerforbund.

  – Vi fekk hausta inn det vi skulle. Det var utfordringar i forkant av sesongen med tanke på arbeidskraft. Heldigvis fekk vi tak i lokale arbeidarar, så det har gått fint, seier Berdal.

  Per Magnus Berdal
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • – Dramatiske tap

  Fleire bønder i Aure mistar store avlingar fordi hjorten et dei opp. No skal eit nasjonalt forskingsprosjekt sjå på forholdet mellom hjortedyr og dyrka mark. Landbruk Nordvest har 40 plassar i Møre og Romsdal der dei dokumenterer tapa, og fleire stader er det ganske dramatisk, seier rådgivar Gunn Randi Fossland.

  Hjort på Fiskå, Vanylven på Sunnmøre 13. april 2021
  Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Denne roboten overtar plukkejobben

Fylkesmannen meiner hageeigarar veit for lite om farane og konsekvensane når dei dumpar hageavfall ulovleg. Dette er nemleg med på å spreie uønskte artar som styremaktene brukar store ressursar på å verte kvitt.