NRK Meny
Slått
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Landbruk i Møre og Romsdal

 • Maten kan bli dyrare

  Tørken krev ein nasjonal dugnad, meiner fylkesleiar Stein Brubæk i Bonde- og Småbrukarlaget. Redusert kornavling fører til høgare pris for kraftfor, og lite gras til vinterfor kan gi nedslakting, fryktar Brubæk. Han meiner dette kan ta fleire år å bygge opp igjen, og også føre til at maten blir dyrare.

  Stein Brubæk
  Foto: Gunnar Sandvik/NRK
 • – Be om hjelp i tide

  Lederen i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen i Surnadal, sier kollegaene kan komme ganske langt med å legge om fôrpraksisen. Mange bønder snakker om å levere dyra til slakt på grunn av frykt for for lite fôr, men Mikkelsen sier det er viktig å søke hjelp for å prøve å finne andre løsninger før det.

 • Frykter fôrsvikt i Rauma

  Bønder i Rauma er alvorlig bekymret for fortilgangen på grunn av tørke. Førsteslåtten gav lite avling og gjenveksten også er lav. Det ser nå ut til at mange bønder vil få for lite egenprodusert vinterfôr og muligheten for å kunne kjøpe av fôr minker for hver dag tørken fortsetter. For å unngå nedslakting av produksjonsdyr, oppfordrer kommunen at alt drivbart grasareal i Rauma blir høsta og at gresset brukes til fôr.

 • Ber om meir hausting til fôr

  Bønder i Sør-Noreg slit med å få nok fôr til dyra på grunn av tørken. Møre og Romsdal meiner ei av løysningane kan vere å hauste områda, som pr. i dag ikkje blir det. – Vi har i fylket ein god del jord som ikkje blir hausta, eventuelt berre slått med beitepussar. I år bør det absolutt haustast dyrefòr frå desse. Få slått dei raskt, det kan i alle fall nyttast til hest, seier nestleiar Gunnhild Overvoll. Ho seier det må etablerast kontakt mellom grunneigar og slåtteentreprenør og at samarbeidet må vere godt økonomisk for begge partar.

 • Tørke byr på utfordringar

  Den tørre sommaren i Sør-Noreg har skapt den største fôrkrisa i landbruket på mange tiår. Fleire bønder ser no på slakting av dyr som einaste løysing. Her i fylket er blant anna Surnadal eit av områda som slit med å produsere nok fôr, og ein bonde fortel at han må slakte nokre oksar nettopp på grunn av dette. Sauebonde Solmund Solstad i Øvre Surnadal fortel at tørken i stor grad påverkar gjenveksten.

  Slått
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK