Slått
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Landbruk i Møre og Romsdal

 • Vellykka rundballimport

  Bønder over store deler av Norge har berga seg unna fôrkrise for husdyra sine i vinter og vår på grunn av importen av fôr fra utlandet. Av de 30.000 rundballene som Felleskjøpet, Nortura og Tine importerte fra Island og til Felleskjøpet sitt anlegg Skorgeneset i Vestnes, er det nå bare 5000 igjen, og forsatt er det etterspørsel. – En vellykka dugnad hindra krisa, sier salgssjef i Felleskjøpet Agri, Svein Aure.

  Rundballimport
  Foto: MV Eidholm
 • Bondelaget skuffa over tilbodet

  Bondelaget er ikkje nøgd med tilbodet staten har gjeve bøndene i jordbruksopprøret, som var nær halvparten av kravet til bøndene. – Det er nesten ikkje nok til å dekke kostnadsveksten vår i landbruket, og det er ikkje lagt opp til noko som helst inntektsauke. Eg er skuffa, seier leiar i Møre og romsdal bondelag, Konrad Kongshaug.

  Konrad Kongshaug, fylkesleder i Møre og Romsdal bondelag
  Foto: Gunnar Sandvik
 • Staten kommer med sitt tilbud

  I dag kommer staten med sitt tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør. Dette legges fram i regjeringens lokaler i Oslo klokken 12.00. Jordbruksorganisasjonene presenterte sitt krav 29. april, og forhandlingene skal være avsluttet innen utgangen av 16. mai.

  Rød ku i nærbilde
 • Dyrt å kjøpe mjølkekvote

  Aldri før har det vore så dyrt å kjøpe mjølkekvotar her i fylket som no. Bønder som ønskjer å utvide mjølkeproduksjonen betalar i snitt 16 kroner literen for å auke kvoten. Dagleg leiar Arnstein Tømmerås i firmaet Mjølkekvote.no formidlar kjøp og sal av mjølkekvotar, seier rekordprisen skuldast stor etterspørsel etter kvotar, særleg frå større bruk.

  Mjølkebil
  Foto: John Molland
 • Leverer sitt krav

  Bondeorganisasjonene overleverer mandag sitt krav til staten i årets jordbruksoppgjør. Bakteppet er inntektsnedgang i perioden fra 2016. Kravet foran det 69. jordbruksoppgjøret presenteres på en pressekonferanse med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag klokken 12.

  Høyballer
  Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix
Fylkesmannen meiner hageeigarar veit for lite om farane og konsekvensane når dei dumpar hageavfall ulovleg. Dette er nemleg med på å spreie uønskte artar som styremaktene brukar store ressursar på å verte kvitt.