Slått
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Landbruk i Møre og Romsdal

 • Forsker på kyllinger

  Norsøk på Tingvoll forsker nå på om det kan lønne seg å la kyllinger leve lenger før de blir slaktet. Målet er å utvikle en bærekraftig og lønnsom kyllingproduksjon. Prosjektet sammenligner blant annet to forskjellig kyllingraser og to forskjellige uteområder. – Formålet med prosjektet er å se om man kan utvikle en kyllingproduksjon i Midt-Norge der kyllingene får oppleve mer naturlig atferd, sier Kristin Sørheim som er forsker i Norsøk. De tester nå at kyllingene går fritt på et uteområde der de tar til seg fôr og ser om de kan få en mer dyrevennlig produksjon som er økonomisk god.

  Forskere skal finne ut om det er mer lønnsomt å la kyllinger leve lenger
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • Rekordtidlig sanking av sau

  Tirsdag startet rekordtidlig sanking av sau på Finnset i Eikesdalen i Nesset. Sauebonde Nikolai Finset har vært en av de hardest ramma med tap opp i 30 prosent av de 500 sauene han sender på beite. I går starta han sanking fordi han ikke lenger vil risikere enorme tap på grunn av jerven. – Vi har aldri hatt noen som har sanka så tidlig som 6. august, sier seniorrådgiver i Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen, Marianne Aas Halse. Hun sier de setter av 700.000 kroner årlig til frivillig tidligsanking og at det er et effektivt virkemiddel for å hindre tap av lam og hindre lidelser.

  Sauebonde Nikolai Finnset
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • Ikkje fare for fôrmangel

  For mange bønder i fylket er andreslåtten i full gang og grasavlingane er gode. Det er ikkje fare for fôrmangel slik tørkesommaren førte til i fjor. Rådgivar i grovfôr i Landbruk Nordvest, Nina Iren Ugelvik, meiner det ser lovande ut med gode avlingar over heile fylket både på førsteslåtten og andreslåtten.

  Noen i gang med andreslåtten
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • Svineproduksjonen under press

  Fleire av dei kring 40 grisebøndene i fylket vurderer eller har gitt opp, fordi det er stor overproduksjon og ikkje økonomi i å drive med gris. Rypdal purkering, som er senter for mykje av svineproduksjonen, har varsla at dei legg ned når så mange grisebønder gir opp. Bonde Jorunn Gunnerød på Langholen gård på Istad i Molde er blant bøndene i Rypdal purkering som har bestemt seg for å slutte med gris og satse berre på mjølkeproduksjon. - Det har vore hardt å drive med gris i mange år no og fleire har valgt å slutte, seier Jorunn Gunnerød. Men alle som vil fortsette kan gjere det gjennom purkering i andre fylke enn Møre og Romsdal.

  Bonde Jorunn Gunnerød på Langholen gård på Istad i Molde
  Foto: Privat
 • Gle deg til eplehausten

  Det blir mykje eple i år,skriv forsking.no. Fruktrådgjevar Endre Bjotveidt hos Norsk Landbruksdrådgiving Vest seier at generelt er eplehausten veldig lovande på Vestlandet. – Alle sortar har godt med eple, seier han.

  Epler på Linge
  Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK
Fylkesmannen meiner hageeigarar veit for lite om farane og konsekvensane når dei dumpar hageavfall ulovleg. Dette er nemleg med på å spreie uønskte artar som styremaktene brukar store ressursar på å verte kvitt.