Slått
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Landbruk i Møre og Romsdal

 • Vil utvikle miljøvenlege ullklede

  Tingvoll Ull er eit nytt prosjekt med ambisjon om å utnytte råvaren ull av farga pigmenterte sauerasar. Dette er ull som i dag blir kasta, og tonnevis av denne mangefarga ulla berre i vårt område går i dag til spille. Sauebonde Arnar Lyche har fått med seg fleire aktørar i Tingvoll som vil utvikle ei heilnorsk verdikjede som skal produsere kortreiste, miljøvenlege klede av denne ulla frå sauar som har naturlege fargar på ulla.

  Saunebonde Arnar Lyche med strikkeklare garn fra gammel norsk spelsau
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • Færre sauebønder

  Så langt i år er det over 850 færre produsentar som har levert sau og lam til slakt, enn på same tid i fjor. Det utgjer ein nedgang på nær 6 prosent. Dårleg økonomi grunna nedgang i pris er den viktigaste enkeltårsaka, meiner Nortura.

  Seks sau på fjellet.
  Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK
 • Sunnmørsmat AS får pris

  Sunnmørsmat AS på Haramsøya i Haram, får bedriftutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal. Bedrifta baserer seg på å produsere egg med eit spesialfôr som gir god kvalitet på egga, og dei produserer storfekjøt frå oksar som går ute på beite heile sommaren, og blir fora med ferskt gras og rundballar. Sunnmørsmat blir også nominert til den nasjonale konkurransen for bedrifter i landbruket.

  Sunnmørsmat AS får bedriftsutviklingsprisen for landbruk i Møre og Romsdal.
  Foto: Håkon Haram
 •  – Det er for seint å snu

  Omkamp er ikkje aktuelt for å berge produksjon av Jarlsberg for eksport på Tine sitt anlegg i Elnesvågen i Fræna. Det meiner bondelagsleiar i Møre og Romsdal, Konrad Kongshaug. Fleire bønder har tatt til orde for å halde fram med Jarlsbergostproduksjon i Noreg, sjølv om eksportstøtta forsvinn neste år og Tine flyttar produksjonen til det nye anlegget som er under oppstart i Irland. – Det er for seint å snu og kostnaden har vore for høg, seier Kongshaug, som meiner at ein må sjå framover.

  Konrad Kongshaug, fylkesleder i Møre og Romsdal bondelag
  Foto: Gunnar Sandvik
 • – Håper folk får opp øynene

  Sauebonde Hilmar Kleppe på Frei er veldig glad for at kjente personer framsnakker norsk sauekjøtt. NRK-dokumentaren i går kveld - Matsjokket - dokumenterte at hundrevis av tonn sauekjøtt stues vekk på lager og bli dyrefôr eller må kastes. Kjendisparet Gry Molvær Hivju og Kristofer Hivju, sammen med mesterkokk Christer Rødseth, framsnakket sauekjøttet og fikk matbransjen til å love at dette må de gjøre noe med. Kleppe tror dette kan bety en holdningsendring og at det vil føre til at folk skjønner at norsk kvalitetskjøtt går til matsvinn.

  leiar i MR sau- og geitealslag, Hilmar Kleppe
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
Fylkesmannen meiner hageeigarar veit for lite om farane og konsekvensane når dei dumpar hageavfall ulovleg. Dette er nemleg med på å spreie uønskte artar som styremaktene brukar store ressursar på å verte kvitt.