Slått
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Landbruk i Møre og Romsdal

 • Avsluttar prøveprosjekt

  Tilskotsordninga med rydding av kulturlandskap for å lage utsikt inn mot landbruket frå ferdselsåre blir no avslutta. Dei tre vestlandsfylka fekk 13 millionar kroner til eit prøveprosjekt fordelt over tre år, og nesten tre millionar er brukte i Møre og Romsdal. Landbruksdirektør Frank Madsøy seier det viktigaste tiltaket mot attgroing er eit aktivt landbruk, men også denne tilskotsordninga har verka positivt og løfta fram eindel gode enkelttilfelle.

  Fra utsiktsrydding i Halsa.
  Foto: Fylkesmannen
 • Blir færre grisebønder

  Etter fleire år med overskot på svinekjøt, viser prognosane at det i år blir underskot. Likevel er det fleire grisebønder som ikkje vil meir. Fire grisefarmar i Møre og Romsdal sluttar med gris, dermed er det berre rundt 40 grisebønder att i fylket. – Eg er uroa for at miljøet krympar, seier grisebonde Jan Edvin Hoem i Gjemnes.

  Grisebonde Jan Edvin Hoem på Hoem i Gjemnes.
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • Fryktar for fagmiljøa

  Bønder i fylket er blant dei ivrigaste til å å få selt mjølkekvotane sine til staten, og dette uroar landbruksdirektør hos Fylkesmannen, Frank Madsøy. Han fryktar fagmiljøa kan vere under press når mange gardsbruk blir lagde ned. Medan det var 2000 mjølkebruk i fylket ved årtusenskiftet, er det no berre 670 igjen, og 54 bønder har søkt om å få selje mjølkekvoten sin til staten.

  Landbruksdirektør Frank Madsøy
  Foto: Gunnar Sandvik/NRK
 • Mange vil selje mjølkekvota

  Landbruksdirektoratat har fått påmelding frå vel 50 mjølkebønder i fylket som vil selje mjølkekvotane sine til staten på til saman 5,4 millionar liter. Møre og Romsdal hadde berre 3,6 millioner liter for oppkjøp gjennom denne ordninga. – Dermed er det overbooka, seier seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet. Dei som får tilbod om å selje kan få melding allereie fredag.

  Ku
  Foto: Erik Waage / NRK
Fylkesmannen meiner hageeigarar veit for lite om farane og konsekvensane når dei dumpar hageavfall ulovleg. Dette er nemleg med på å spreie uønskte artar som styremaktene brukar store ressursar på å verte kvitt.