Slått
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Landbruk i Møre og Romsdal

 • Mener Smøla vil få unntak

  Venstre-politikere føler seg rimelig sikre på at bønder som dyrker gulrot på Smøla ikke blir rammet av forslaget til regjeringa om et forbud mot nydyrking av myrjord. Nesten all jorda på Smøla er myrjord og produsenter og fylkespolitikere har tidligere tatt til orde for at et forbud mot myrdyrking vil få dramatiske konsekvenser for landbruket. – Vi har i lengre tid jobbet for å finne ei løsning som gjør at landbruket på Smøla kan ha ei fremtid. Nå har vi fått ei tydelig forsikring om at Smøla-landbruket kan fortsette som før med de mulighetene som ligger i for eksempel nydyrking. Her blir det et unntak, sier Farstad.

 • Eksportnedgang for landbruket

  Nedleggingen av pelsdyrnæringen og kutt i eksportstøtten til ost kan føre til at eksporten fra norsk jordbruk vil gå kraftig ned de neste årene. Tall fra Institutt for rural- og regionalforskning, viser at fallet i kan bli på rundt 1,2 milliarder kroner, eller så godt over halvparten av den samlet eksporten av viktige varer fra norsk primærjordbruk, skriver Nationen.

  Pelsdyr
  Foto: Nyhetsspiller / NRK
 • Vil ikke ha forbud mot myrdyrking

  Fylkespolitikerne går imot forslaget til regjeringa om å forby nydyrking av myr for å redusere utslipp av klimagasser. Fylkespolitikerne mener at landbruket må ta sin del av ansvaret for å redusere klimagassutslipp, men tror ikke et forbud mot myrdyrking er veien å gå. – Dersom forslaget blir vedtatt, vil det ha dramatiske konsekvensar for landbruket i kommunene Fræna, Ørskog, Sandøy og Smøla, der Smøla står i ei særstilling, sier leder for regional og næringsutvalget, Runar Vestheim. De etterlyser bedre tallgrunnlag og mer informasjon om klimaeffekten av dyrking av myr.

 • Mikkelsen gir seg

  Leiar i Bondelaget i Møre og Romsdal, Oddvar Mikkelsen, tek ikkje attval. Han har vore leiar dei tre siste åra. Mikkelsen ønskjer no å prioritere familie og eigen gard i Surnadal. – Men eg er ikkje lei av å fronte bondekampen. Eg kunne gjerne ha halde fram, men det blir slitsamt, seier Mikkelsen til NRK.

Fylkesmannen meiner hageeigarar veit for lite om farane og konsekvensane når dei dumpar hageavfall ulovleg. Dette er nemleg med på å spreie uønskte artar som styremaktene brukar store ressursar på å verte kvitt.