Slått
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Landbruk i Møre og Romsdal

 • Færre vil satse på jordbærdyring

  Det er vanskeleg å rekruttere nye folk som vil satse på jordbærdyrking, viser eit prosjekt på indre Sunnmøre. I Valldal dyrkar 25 produsentar nesten 500 tonn jordbær i året, og står for rundt halvparten av all norskprodusert jordbær til matvareindustrien. Behovet for norskprodusert jordbær er mangedobbel, men likevel har det ikkje lukkast å rekruttere nye jordbærdyrkarar, seier Harald Valle i prosjektgruppa.

  Nyplukka jordbær i Valldal
  Foto: Sissel Brunstad / NRK
 • En tredel av landbruket til eldre

  54.000 landbrukseiendommer, nær en tredel av alle med en personlig eier, var eid av folk over 67 år ved utgangen av 2018. Gjennomsnittsalderen var 59 år. Hver femte landbrukseiendom hadde mer enn én eier, ifølge SSB.

  Tørke Bjerkreim
  Foto: Ole Andreas Bø / NRK
 • Importerte rundballar selde

  30 000 rundballar som blei importerte frå Island og til kornsiloen på Skorgeneset i Vestnes er no selde. Dei skulle motverke fôrkrise etter fjorårets tørkesommar. Dugnaden mellom Felleskjøpet, samvirke-organisasjonane og bondeorganisasjonane har vore vellykka, seier salssjef Svein Aure i Felleskjøpet i Molde.

  Rundballimport
  Foto: Jon Erik Jørgensen
 • Gjenvalgt som ordfører i Bondelaget

  Årsmøtet til Norges Bondelag har i dag gjenvalgt Arne Magnus Aasen fra Tingvoll som ordfører. Ordføreren innkaller og leder organisasjonens årsmøte og har møterett og talerett i Bondelagets styre. Aasen går inn i sitt sjuende år i vervet. – Interessen og engasjementet for norsk landbruk er større enn på lenge, også hos undertegnede. Det er et privilegium å få være ordfører for Norges Bondelag og jeg ser fram til å bidra til å bygge laget enda sterkere i året som kommer, sier Aasen. Audun Skjervøy fra Valldal er gjenvalgt som 3. varamedlem i Bondelagets nasjonale styre.

  Arne Magnus Aasen
  Foto: Norges Bondelag
Fylkesmannen meiner hageeigarar veit for lite om farane og konsekvensane når dei dumpar hageavfall ulovleg. Dette er nemleg med på å spreie uønskte artar som styremaktene brukar store ressursar på å verte kvitt.