Hopp til innhold
Glade griser
Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bønder og landbrukspolitikk

Oppsummert

Jordbruket sysselsetter 45.000 årsverk i Norge i 2015. Av hele landarealet er knapt 3 % jordbruksareal.

 • Tine: Bønder bør produsere så mye melk de vil

  Tine går inn for å fjerne den såkalte overproduksjonsavgiften på melk ut 2024 for å få opp melkeproduksjonen, melder Nationen. Overproduksjonsavgiften er på 490 øre per liter melk og brukes til å straffe bønder som produserer mer enn det de har kvote til. En potensiell overproduksjon av melk vil kunne løses ved å bygge opp lagrene av melkepulver. I tillegg venter Tine fortsatt høyt melkeetterspørsel i 2025. Tine skal møte Landbruks- og matdepartementet fredag, som må vedta den endelige endringen i overproduksjonsavgift.

 • Manglar mykje egg

  Nortura seier det vil mangle nesten 3000 tonn egg i Noreg i år. Det er ei større underdekning enn det som tidlegare er kjent.

  I den førre prognosen frå Nortura var underdekninga berekna til om lag 2000 tonn.

  Eit gjennomsnittleg egg veg 63 gram, det betyr at underdekninga svarer til over 46 millionar egg, eller over 7,6 millionar eggkartongar som inneheld seks egg, skriv Nationen.

  (NTB)

  Tomt for egg

  Staten justerer tollen for tredje gong for å løyse «egg-knipa»

  I april kom egg-tollen tilbake etter at han blei fjerna i februar. No blir tollen enda ein gong fjerna for å sørge for nok egg i butikkhyllene.

 • Staten tilbyr bøndene 2,62 milliardar kroner

  Staten har gjeve bøndene eit tilbod med ei ramme på 2,62 milliardar kroner i jordbruksforhandlingane.

  Det kan gi ein inntektsauke på 70.000 kroner per årsverk, skriv Landbruks- og matdepartementet i ei pressemelding.

  Departementet skriv også at tilbodet vil redusere gapet mot andre grupper med 45.000 kroner, som er ein tredel av det utrekna inntektsgapet.

  Målet er at gapet skal bli tetta innan 2027.

  Bøndene leverte kravet sitt for ti dagar sidan. Dei kravde 3,9 milliardar kroner i jordbruksoppgjeret.

 • Bondelaget: – Svært skuffa

  Nestleder i Møre og Romsdal Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård, er svært skuffet over Stortingets behandling av opptrappingsplanen for jordbruket.

  – Som næring er vi veldig skuffa over at det ikke ble en enighet om denne stortingsmeldinga.

  Regjeringa fikk ikke med seg flertallet på Stortinget for målet om å tette inntektsgapet for bøndene innen 2027. Og utgangspunktet for forhandlingene er dårlig, sier Ellingsgård.

  – Allerede nå går det en diskusjon på om vi skal forhandle på dette tallgrunnlaget eller om vi skal utsette forhandlingene. For dette er ikke noe godt grunnlag å forhandle på.

  Bonde Kjersti Fløystad Ellingsgård tør satse
  Foto: Gunnar Sandvik/NRK / Gunnar Sandvik/NRK
 • Regjeringen får ikke med seg Stortinget på nytt inntektsmål for bøndene

  Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) håpet å få flertall for et mål om å tette inntektsgapet for bøndene innen 2027, men flertallet stemte mot.

  Regjeringen fikk som ventet kun støtte for sitt kompromissforslag om å redusere timetallet for bøndenes årsverk til 1750 timer.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no