Glade griser
Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bønder og landbrukspolitikk

Oppsummert

Jordbruket sysselsetter 45.000 årsverk i Norge i 2015. Av hele landarealet er knapt 3 % jordbruksareal.

  • Vil ikkje selja mjølkekvotar

    Mjølkebønder i Rogaland er ikkje like interesserte i å selja mjølkekvoten sin til staten som mjølkebønder i andre fylke. Mjølkeproduksjonen skal reduserast med 100 millionar liter på landsbasis frå 2021. I Rogaland er berre 60 prosent av mengda som skal vekk, meldt inn.

    Melkeku
    Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK
  • Vestlandsbonden tente mindre

    Vestlandsbonden fekk ei årsinntekt på 299.600 kroner per årsverk i fjor. Det er ein nedgang på kr 2.700 frå 2017, viser ei undersøking frå Norsk institutt for bioøkonomi. Det er likevel stor variasjon mellom ulike produksjonar. Vestlandsbonden låg høgare enn landssnittet grunna tørke i store delar av landet. På landsbasis minska jordbruksinntekta med 35.900 kroner per årsverk.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no