Hopp til innhold

Regjeringen forbyr bøndene å dyrke mat i myrområder: – Vil ramme landbruket hardt

Bøndene og Senterpartiet raser etter at regjeringspartiene og SV i dag sikret et forbud mot å dyrke i myrområder.

Myrull på ei myr i Pasvik

BLIR FORBUDT OMRÅDE: Det er flertall på Stortinget for å forby bønder å ta i bruk nye myrlandskap for å øke matproduksjonen. Det får både bønder og Senterpartiet til år rase.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Jeg skjønner ikke hvorfor det er bøndene som skal ta alt ansvar, mens andre slipper unna, og får drive næringsvirksomhet i myrområder, sier fylkesleder Ståle Nordmo i Nordland bondelag.

Torsdag gikk næringskomiteen på Stortinget inn for et generelt forbud mot nydyrking av myr, med begrenset adgang til dispensasjon. Dermed klart at regjeringspartiene og SV sikrer et flertall for å innføre et forbud mot nydyrking av myr når saken behandles i Stortinget 11. april.

Nesten en tredel av klimagassutslippene fra landbruket stammer fra oppdyrket myr, ifølge miljøorganisasjonen Sabima. Myrer er også viktige levesteder for planter, insekter og fugler.

Derfor vil regjeringen innføre et forbud mot nydyrking av myrer.

– Myrforbud er et svært viktig ledd i nå FNs klimamål. Flere rapporter viser at å dyrke på dyp myr bidrar til store CO2-utslipp. Dette er et viktig tiltak for å bevare kloden for framtidige generasjoner, sier landbrukspolitisk talsperson Margunn Ebbesen i Høyre.

– Overkjører kommune-Norge

Geir Pollestad

– I praksis er dette et totalforbud mot nydyrking av myr, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Foto: Erik Waage / NRK

Både Norges Bondelag, landbruksorganisasjoner og Senterparteit har gått aktivt ut mot et nydyrkingsforbud. Hele 64 kommuner har advart regjeringa om at forbud mot nydyrking av myr ville gå utover egen matberedskap og mulighet for næringsutvikling. Bare 12 kommuner ble hørt.

– H, FrP, KrF og Venstre gjør et stort inngrep i den private eiendomsretten og reduserer muligheten til å produsere mat. Det mest absurde er at regjeringspartiene går mot å dyrke mat på myr, men det skal fortsatt være lov å bygge parkeringsplasser og kjøpesenter på myr. Dette er kun egnet til å plage folk, sier sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

– Symbolpolitikk

Forbudet mot nydyrking av myr vil ramme muligheten til nydyrking i store deler av landet, men særlig i Nordland og Møre og Romsdal er konsekvensene store, mener Are Johansen, som er rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge.

Are Johansen på feltarbeid i Vestvågøy

– I mange kommuner er myr det eneste landbruksarealet man har, sier Are Johansen, som er rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge.

Foto: Åge Nyborg / NIBIO

– I Vesterålen og andre kystkommuner er bøndene helt avhengig av å bruke myrene. Dessuten er det ikke slik at dyrking av myr alltid gir økte utslipp. Det kommer an på hvordan myra dyrkes. Hensynet til miljøet ivaretas på en god måte innenfor dagens lovverk, mener han.

Fylkesleder Ståle Nordmo i Nordland bondelag mener regjeringa er for opptatt av symbolpolitikk og syndebukker og at bøndene blir skadelidende. Samtidig understreker han at bøndene skal være med på å redusere klimautslippene.

Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag.

– Vi føler vi blir rammet veldig hardt, sier Ståle Nordmo i Nordland bondelag. I hans hjemkommune er myr det eneste nydyrkingsptensiale.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Vi innser at vi nok aldri blir en ren nullutslippsnæring. Men landbruket har et ufortjent dårlig klimarykte. Vi har forpliktet oss på mange områder for å bidra til et bedre miljø, sier han.

Vil kunne søke om dispensasjon

Når det nye myrforbudet trer i kraft vil det bli mulig for bønder å søke om dispensasjon, som vil kunne gis dersom myra ikke er dypere enn en meter eller ligger på fjellgrunn.

Margunn Ebbesen, ved Brønnøysund barne og ungdomsskole

– Myrforbud er et svært viktig ledd i nå FNs klimamål, sier landbrukspolitisk talsperson Margunn Ebbesen i Høyre.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Her flyttes forvaltningen ned på kommunenivå, sier Margunn Ebbesen i Høyre.

Etter flere somre med ekstermvær i form av tørke eller flom, mener hun det haster å få myrforbudet på plass.

– Myrene tar opp vann og demper flom samtidig som de representerer store biologiske verdier. Er det noen som absolutt bør være opptatt at vi legger til rette for minst mulig ekstremvær, bør det være bøndene, sier Margunn Ebbesen.

Video Dyrking av myrlandskap kan bli forbode

Myrene har verdens høyeste karbonlagre per kvadratmeter – langt høyere enn regnskogen, ifølge miljøorganisasjonen Sabima.

Foto: Nyhetsspiller