Sivilombudsmannen tar ikke saken om Y-blokka

Skuespiller Anders Danielsen Lie syns beslutningen er tragisk.

Anders Danielsen Lie

Skuespiller Anders Danielsen Lie syns beslutningen er tragisk, men ikke uventet.

Foto: Ana Leticia Sigvartsen / NRK

Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening og Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka klagde på rammetillatelsen om riving av Y-blokka. Sivilombudsmannen har i dag bestemt at de ikke skal behandle klagen.

– Det er skuffende, men som forventa, sier Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen.

Hva vil dere gjøre nå?

– Nå må vi snakke sammen med partnere og bli enige om hva vi skal gjøre. Det er et bredt engasjement om Y-blokka nå.

– Sivilombudsmannen går så langt som å anbefale sivilt søksmål, men det er en stor avgjørelse å ta, sier Fjeldheim.

Hvilken risiko innebærer et sivilt søksmål?

– Hvis man skulle tape et søksmål innebærer det at noen må dekke kostnadene i mellomtida. Dette er kostnader som noen små organisasjoner ikke vil klare å dekke, sier lederen i Fortidsminneforeningen.

Dronebilder Oslo.

Y-blokka i regjeringskvartalet er vedtatt revet i forbindelse med utbyggingen av nytt regjeringskvartal, men avgjørelsen er påklaget.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Anders Danielsen Lie har tidligere beskrevet rivingsvedtaket som «ironisk». Dagens nyhet kom ikke overraskende på skuespilleren.

– Jeg syns det er tragisk, men ikke uventet, skriver han i en SMS til NRK.

Vil vurdere alle muligheter

Advokat for de fire organisasjonene, Helge Skogseth Berg, sier at hans klienter vil vurdere alle muligheter innen kort tid.

– Vi har merket oss at Sivilombudsmannen sier at saken er bedre egnet i domstolene enn hos Sivilombudsmannen, men først skal klientene mine snakke sammen, sier Skogseth Berg.

Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka tar Sivilombudsmannens svar til etterretning.

– Vi tar det til etterretting og så må vi vurdere hvordan vi tar saken videre. Nå skal vi rådføre oss med vår advokat og snakke med våre samarbeidspartnere, sier leder i Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka Kjersti Hembre.

I brevet Sivilombudsmannen har sendt til de fire klagerne, peker de på Sivilombudsmannsloven paragraf 4.

«Bestemmelsen sier at ombudsmannens arbeidsområde ikke omfatter «forhold som Stortinget har tatt standpunkt til». Selv om klagen favner videre, synes Stortinget å ha vurdert og tatt stilling til deler av sakskomplekset», heter det blant annet fra Sivilombudsmannen.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har det politiske ansvaret for arbeidet med nytt regjeringskvartal. Planene, inkludert riving av Y-blokka, er vedtatt i Stortinget.

– Jeg er glad for at det nå er avklart at Sivilombudsmannen ikke vil gå inn i saken. Arbeidet med oppbyggingen av det nye regjeringskvartalet har pågått i mange år, og alle de argumentene som nå anføres mot riving Y-blokken har vært grundig vurdert, skriver kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en e-post til NRK.

Norway's Minister of Digitalisation Nikolai Astrup attends the GovTech Summit 2019 in Paris

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er glad for at Sivilombudsmannen ikke vil gå inn i saken.

Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

– Stortinget har fattet vedtak som innebærer at Y-blokken må vike til fordel for et nytt, åpent og tilgjengelig regjeringskvartal. Det er min jobb å følge opp vedtaket og bidra til fremdrift i et viktig prosjekt for byen og landet. Vi avventer imidlertid Fylkesmannens behandling av klagen på igangsettingstillatelsen, før vi kan starte arbeidet, legger han til.

Kostnadene kan øke med 30–50 millioner fra april

Rivetillatelse ble gitt av Oslo kommune i november, men ble påklaget av de samme organisasjonene.

Oslo kommunes plan og bygningsetat har vurdert å ikke behandle saken fordi det ikke har kommet frem nye momenter i saken. De har sendt saken videre til Fylkesmannen som skal behandle saken i løpet av 12 uker. Fristen er 20. april. Det betyr at Y-blokka ikke kan rives før Fylkesmannen i Oslo har gitt tillatelse til det.

Rivingen av Y-blokka skulle egentlig starte i høst, men har blitt utsatt på grunn av klagene. I januar anslo Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, at kostnadene i regjeringskvartalet ville øke med 30–50 millioner kroner per måned fra april.

Statsråd Astrup opplyser at dersom Fylkesmannen i Oslo og Viken trekker samme konklusjon som Oslo kommune i klagesaken, så kan rivingen av blokka formelt starte.

Hvor skal dere hente pengene det vil koste med disse forsinkelsene?

– Økte kostnader som følge av forsinkelser vil medføre at prosjektets totalkostnader blir høyere, og vil måtte bevilges av Stortinget, svarer Astrup.

Både kulturpersoner, politikere og fagmiljøer har reagert på avgjørelsen om å rive blokka. Y-formen blir pekt på som spesiell arkitektonisk, i tillegg har blokka kunstverk av Picasso og Carl Nesjar på endeveggen og inne i foajeen.

I desember ble bygget satt på Europa Nostras liste over «mest truede kulturminner». Det er andre gang bygget er på listen.

Kulturstrøm

 • BTS verdens mestselgende artister

  For første gang topper et ikke-vestlig band bransjeorganisasjonen Ifpis liste over verdens mestselgende artister – nemlig det sørkoreanske bandet BTS. K-popheltene danket ut alle artistkollegene sine når det gjelder platesalg, nedlasting og strømming i hele verden. På plassene etter BTS på Ifpis Global Artists Chart følger Taylor Swift, Drake, The Weeknd, Billie Eilish, Eminem, Post Malone, Ariana Grande, Juice Worldd og Justin Bieber.

  K-pop-bandet BTS poserer i forbindelse med lansering av deres nye album "BE(Deluxe Edition)" i Seoul, South Korea, November 20, 2020.
  Foto: HEO RAN / Reuters
 • Avis må trykke Meghan-notis

  Den britiske avisa Mail on Sunday må trykke en notis på forsiden om at Meghan Markle vant sitt søksmål mot avis-konsernet. Avisa er dømt for å ha krenket privatlivet og opphavsretten til hertuginnen da de trykket et brev til hennes far.

 • Mener utbytte er «umusikalsk»

  Kunstnerorganisasjonen Creo etterlyser utbyttebegrensninger for arrangører som mottar koronastøtte. Fem arrangører delte ut til sammen 21 millioner kroner i utbytte i fjor til sine eiere, samtidig som de mottok nesten 50 millioner kroner i støtte fra Staten. Det skriver Klassekampen.