Hopp til innhold

Forsinkelsene av rivingen av Y-blokka kan koste flere titalls millioner kroner

Om Statsbygg ikke får startet rivingen av blokka innen april, anslår de at det vil koste 30 til 50 millioner kroner per måned.

Dronebilder Oslo.

Kostnadene i regjeringskvartalet kan øke med mange millioner om det blir store forsinkelser, ifølge Statsbygg.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Statsbygg har fått i oppdrag fra regjeringen om å bygge nytt regjeringskvartal etter bomben smalt 22. juli 2011.

Planene innebærer blant annet riving av Y-blokka, men det har skapt mye debatt og vedtaket har blitt klaget på flere ganger.

Rivingen skulle egentlig starte i høst, og om rivingen ikke kommer i gang før februar vil det bli fem til ti millioner kroner dyrere, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

– Om det blir en ennå senere oppstart, i april eller senere, så vil kostnadene øke betydelig, sier Njaa Aschim.

Risiko for at det blir mange millioner kroner dyrere

Hun anslår at prisen vil bli 30–50 millioner per måned fra april.

– Skulle rivingen heller ikke være kommet i gang innen fjerde kvartal så er det faktisk ikke mulig i dag å anslå hva det vil gi av konsekvenser, sier hun.

– Så det betyr at dette kan komme til å koste flere hundre millioner kroner?

– Det er en risiko for at forsinkelser som da går utover i året vil gi en merkostnad på mange millioner kroner, svarer hun.

Y-blokka ble først vedtatt revet i 2014, og i juli 2018 kom rivingstillatelsen fra Oslo kommune.

Den ble klaget til fylkesmannen i Viken, Valgerd Svarstad Haugland, som i november beholdt tillatelsen, men ba regjeringen gjøre en ny vurdering på bakgrunn av reaksjonene. Regjeringen uttalte da at de ville gå videre med rivingsplanene.

Protest mot riving av Y-blokka

Andre januar var mange samlet til fakkeltog mot riving av Y-blokka.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I tillegg stilte Fortidsminneforeningen og Norske arkitekterslandsforbund spørsmål ved om rivingen var i strid med FN-konvensjonen. I desember konkluderte Kommunal- og moderniseringsdepartementet med at konvensjonene ikke innebærer plikt til å verne blokka.

Men rivingen har fremdeles ikke startet, fordi avgjørelsen er klaget til Sivilombudsmannen. I tillegg behandler Oslo kommune en klage på igansettingstillatelsen til rivingen.

Konstituert sivilombudsmann Bjørn Dæhlin bekrefter i en e-post at de har mottatt en klage på rammetillatelsen for rivingen av Y-blokka, som de foretar en vurdering av.

«Hvor lang tid det vil ta å behandle saken, vil avhenge av hvilke undersøkelser vi eventuelt vil foreta i saken. Det er derfor vanskelig på det nåværende tidspunktet å angi når saken vil være ferdigbehandlet», skriver Dælin videre.

Avansert rivejobb

Kommunikasjonsdirektøren forklarer at de økte kostnadene knyttet til rivingen kommer av at de får en forlenget prosjektperiode på grunn av forsinkelsen. Statsbygg har kontrakter med entreprenører som skal rive bygget.

– Som for Y-blokkas del er veldig avansert fordi rivearbeidene inkluderer sikring av kunsten til Picasso, den skal jo også tas ut, og det er en krevende oppgave, sier Njaa Aschim.

Y-blokka har kunst av Carl Nesjar og Pablo Picasso på den ene endeveggen og i foajeen. Etter planen skal disse kunstverkene tas vare på og brukes i det nye regjeringskvartalet.

Y-blokka med kunstverket Fiskerne av Carl Nesjar og Pablo Picasso.

Kunstverket Fiskerne av er sandblåst på veggen av Carl Nesjar etter skisser av Pablo Picasso.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I tillegg sier Njaa Aschim at dette gjør at de ikke får gjort det arbeidet de skulle, og dermed vil forsinke andre oppgaver.

– Sånn at dette medfører de store kostnadene, legger hun til.

Under arbeidet i regjeringskvartalet har Statsbygg omtrent 350 millioner kroner i leieutgifter til departementene.

Njaa Aschim avslutter med at hun syns det er riktig at alle demokratiske rettigheter får spillerom.

– Og det ser vi at disse rettighetene får spillerom i denne saken, sier hun.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker ikke kommentere denne saken.

Kulturstrøm

 • Yo-Yo Ma vant verdens største klassisk musikk-pris

  Cellisten Yo-Yo Ma vant Birgit Nilsson Prize, som med sine prispenger på én million dollar er verdens største innen klassisk musikk, melder NTB.

  Han er første instrumentalist som mottar prisen innstiftet av svenskenes berømte operasanger.

  Norske Amalie Stalheim skal spille under prisutdelingen når han kommer til Stockholm for å motta prisen.

  Yo-Yo Ma
  Foto: Andy Mettler / swiss-image.ch