Danielsen Lie om riving av Y-blokka: «Ironisk»

Vedtaket om å rive Y-blokka blir ikkje gjort om. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin dom er at løyve ikkje er i strid med internasjonale konvensjonar. Kjendisparet Iselin Steiro og Anders Danielsen Lie reagerer sterkt.

Regjeringskvartalet

OMSTRIDT: Mange og sterke krefter jobbar for at ikkje Y-blokka skal rivast. Men Kommunal- og moderninseringsdepartementet ynskjer at det skal skje i 2020.

Foto: Teigens Fotoatelier / Norsk Teknisk Museum

Oslo kommune innvilga 5. juli 2019 rammetillating for riving av Y-blokka. Fylkesmannen i Oslo og Viken beheldt løyve 11. november.

Departementet meiner konvensjonane ikkje inneber plikt til å verne Y-blokka. Klagene, som har kome frå Oslo Arkitektforeining og Norske arkitekters landsforbund, er dermed ikkje teke til følgje og vedtaket om å rive Y-blokka blir ståande.

Y-blokka er blant Europas «mest trua kulturminne». Det offentleggjorde kulturvernorganisasjonen Europa Nostra og Den europeiske investeringsbanken (EIB) tidlegare i desember.

– Ironisk å rive Y-blokka som overlevde terroren

Nobel

ENGASJERT: Anders Danielsen Lie engasjerer seg sterkt for å bevare Y-blokka. Han spelte terroristen i Greengrass-film om 22. juli.

Foto: Eirik Evjen / Monster Scripted

Skodespelar Anders Danielsen Lie er ein av mange som har engasjert i saka om Y-blokka. Han spelte rolla som 22. juli-terroristen i filmen til Paul Greengrass.

– Det er ironisk at styresmaktene vel å rive eit verneverdig bygg som har overlevd ein terroraksjon retta mot det norske demokratiet, seier Danielsen Lie til NRK.

Om han kjem til å aksjonere for å kjempe vidare for Y-blokka har han førebels ikkje teke stilling til.

Iselin Steiro: – Eg er ekstra sint

Iselin Steiro, Diplomstudent ved Arkitekthøyskolen, og ein av Norges mest kjende fotomodellar internasjonalt, reagerer kraftig.

– Eg er ekstra sint fordi eg er arkitektstudent. Eg og ei venninne fra AHO arrangerte ein trilleaksjon for småbarnsforeldre som protest for å redde Y-blokka. Det er veldig mange grunnar til å ikkje rive dette bygget.

Ho utdjupar:

Iselin Steiro

ENGASJERT: Arkitektstudent og modell Iselin Steiro meiner det er veldig mange grunner til å at Y-blokka ikkje skal rivast, som arkitekuren, kunsten og miljøaspektet.

Foto: Nasjonalgalleriet / NRK

– For det første er eg einig med Anders Danielsen Lie i at det er ironisk at blokka som overlevde terroren blir reve. For det andre handlar det om arkitekturen i seg sjølve. Regjeringskvartalet er eit verk, utan Y-blokka blir ikkje Høyblokka den same fordi Y-blokka er ein del av ein komposisjon. Y-blokka rammar inn plassen foran høyblokka!

Ho seier også at bygget er karakteristisk for ein tidsperiode i arkitekturen, og med Picasso-kunst som blei laga spesielt for dette bygget.

– Og så har du miljøaspektet. Det er dumt å rive det som kan gjenbrukast. Eg syns det er eit godt kompromiss å rive den eine delen av Y-blokka, og då fjerner ein argumentet om at bygget ikkje er sikkert nok. Eg kjem til å engasjere meg videre!

– Siste ord er ikkje sagt

Ola Harald Fjeldheim

HELD FRAM KAMPEN: Fortidsminneforeininga og Ola Fjeldheim går nå til Sivilombodsmannen får å prøve å hindre riving av Y-blokka.

Foto: Pressefoto

Riksantikvar Hanna Geiran er skuffa.

– Dette var som forventa. Men vi er, i likskap med mange andre, skuffa over beslutninga. Det er inga tvil om kva vi meiner om Y-blokka. Den er blant dei viktigaste kulturminnene her i landet og har også internasjonal betydning. Bygget har også eit stort potensial for gjenbruk, seier riksantikvar Hanna Geiran.

Fortidsminneforeininga er heller ikkje overraska over avgjersla til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen seier foreininga har nokre fleire trinn dei skal gå før den endelege rivinga er klar. No tek dei saka til sivilombodsmannen og har forventningar om å få støtte der.

– Vi meiner det er vesentlege feil i plangrunnlaget frå 2014. Den gong gjorde ein ikkje tilstrekkeleg for å undersøke korleis eit nytt regjeringskvartal vil sjå ut med ei bevart Y-blokk. Når det ikkje er gjort, så er ikkje plan- og bygningsloven oppfylt, seier Fjeldheim.

Riving på nyåret

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør Statsbygg

STATSBYGG: Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg seier rivinga vil skje på nyåret.

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / Statsbygg

Det er Statsbygg som skal gjennomføre rivinga og Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg seier det vil skje på nyåret.

– Når kjem de til å starte rivinga?

– Nå har vi akkurat fått informasjon om at rivinga av Y-blokka ikkje blir gjort om. Vi har dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og vil i samråd med dei avgjere vidare framdrift, seier Njaa Aschim

– Med nyåret meiner du då i januar?

– Det skal vi avklare med departementet sjølvsagt, seier Aschim.

Y-blokka

Picasso og Nesjars «Måken» inne i resepsjonen er eit av verka som regjeringa har lova å ta vare på når Y-blokka blir riven.

Foto: Gaute Zakariassen

Kulturstrøm

  • Ny Zwart-film spilles inn i høst

    Innspillingen av filmen «Lange flate ballær 3» starter til høsten, dersom alt går etter planen. Det sier filmregissør Harald Zwart til VG. De to første filmene gikk sin seiersgang på kinoene her i landet da de hadde premiere i 2006 og 2008.

    Lange Flate Ballær
    Foto: SF Norge AS
  • Utsetter Michelin-utdelingen

    Utdelingen av årets stjerner til nordiske gourmetrestauranter er utsatt på grunn av pandemien. Den prestisjefylte Michelin-utdelingen skulle holdes i Stavanger 8. februar, men er utsatt til mai. Kun kort tid etter prisutdelingen i februar 2020 måtte de fleste gourmetrestaurantene stenge.