Hopp til innhold

Regjeringen lytter ikke til Fylkesmannens råd - nå skal Y-blokka rives

Fylkesmannen i Oslo utsatte ikke riving av Y-blokka, men ba regjeringen om å gjøre en ny vurdering. Men regjeringen gjør ingen ny vurdering.

Y-blokka

– UNIKT: Y-blokka i Oslo er tegnet av Erling Viksjø og utsmykket av Carl Nesjar og Pablo Picasso. Det fins bare et tilsvarende verk av Picasso, og det er i Barcelona.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

– Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av.

Det skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til NRK.

Regjeringen vil gjennomføre rivingen av Y-blokka, skriver hun videre.

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger nye momenter i denne saken nå som skulle tilsi en fornyet vurdering. Så sent om i juni sluttet et stort flertall på Stortinget seg til regjeringens beslutninger. Sikkerheten og ønske om å skape et grønt og tilgjengelig nytt regjeringskvartal har veid tungt når beslutningen om utformingen av det nye regjeringskvartalet ble tatt, skriver kommunal- og moderniseringsministeren.

– Skuffet

– Det er en uklok holdning og en dårlig avgjørelse av regjeringen, sier Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen.

Ola Harald Fjeldheim

Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen.

Foto: Pressefoto

– Men jeg tror likevel ikke siste ord er sagt i denne saken. Vi kommer nå til å ta saken videre til Sivilombudsmannen, sier han.

Kulturpolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård, er skuffet.

– Det er veldig synd at regjeringen ikke lytter til det Fylkesmannen ber om, altså om å lytte til alle de tunge innvendingene. Det er trist siden det er snakk om å gjøre et ugjennopprettelig tiltak som dette.

Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo er planlagt revet i forbindelse med utbyggingen av det nye regjeringskvartalet.

På fasaden av blokka er det to kunstverk som er et samarbeid mellom Pablo Picasso og den norske kunstneren Carl Nesjar.

Kunstverkene er planlagt bevart og ivaretatt i det nye regjeringskvartalet.

Fylkesmannen oppfordret til å vurdere på nytt

Riving av Y-blokka er i samsvar med statlig arealplan, og Fylkesmannen har ikke hjemmel til å ta klagene til følge, skriver Fylkesmannen i en pressemelding.

Men hun ba regjeringen om å foreta en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen.

I en pressemelding skriver Fylkesmannen at Oslo kommunes vedtak om riving av Y-blokka, etter deres skjønn, har fattet et juridisk korrekt oppfølgingsvedtak i henhold til statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal.

Men fylkesmannen skriver videre at «Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillater riving, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet / regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen.»

Stort engasjement for å beholde blokka

Flere kulturorganisasjoner og ulike aktører, med Fortidsminneforeningen i spissen, har signert et internasjonalt opprop for å bevare Y-blokka.

Flere profilerte kulturpersonligheter, blant dem Bjarne Melgaard, Unni Askeland og Lars Lillo-Stenberg, har engasjert seg i saken.

– Oslo er en liten by. Vi har ikke haugevis av eksempler på historikk. Da er det viktig å ta vare på det man har, for å kjenne på at byen har hatt et liv gjennom alle epokene, sa Lars Lillo-Stenberg til NRK i oktober.

Da skulle etter planen bygget blitt revet. Plan- og bygningsetaten i Oslo hadde da gitt Statsbygg klarsignal til å rive hele Y-blokka.

Men Fortidsminneforeningen hevdet at det var gjort en feil da rivingen ble vedtatt. Reglene for kulturbevaring i Norge var ikke fulgt, hevdet foreningen, og klaget til Oslo kommune.

Oslo kommune avslo klagen og gav likevel tillatelsen.

Men så klagde Fortidsminneforeningen inn rivningsvedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland.

Valgerd Svarstad Haugland

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland.

Foto: Lisbeth Skei / NRK

For noen uker siden møtte flere rivningsmotstandere opp på fylkesmannens kontor i Oslo for å overlevere 21.000 underskrifter som slutter seg til oppropet.

Svaret fra Fylkesmannen var at de ikke kunne utsette vedtaket, men at de oppfordret regjeringen til å vurdere vedtaket på nytt.

Nå har regjeringen svart at de fortsetter riving som planlagt. Det er foreløpig usikkert når det skjer.

Kulturstrøm