Hopp til innhold

Ring 1 stenger 1. juli – Det blir mer kø, innrømmer Vegvesenet

Nå er datoen bestemt. 1. juli stenger Ring 1 gjennom Oslo sentrum for all trafikk i tre år.

Hammersborgtunnelen

STENGT I TRE ÅR: Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen vil være stengt i tre år.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Veien blir stengt mellom Oslo Spektrum og krysset mellom Pilestredet og St. Olavs gate.

– Nå har vi så god oversikt at vi kan sette stengedatoen, sier prosjektleder for Ring 1 i Statens vegvesen, Elin Hermanstad Havik.

Terrorsikring

Hammersborgtunnelen skal bygges om og senkes ti meter. Samtidig skal Vaterlandstunnelen oppgraderes.

Dette er en del av terrorsikringen av det nye regjeringskvartalet. Prislappen på nye Ring 1 er 3,6 milliarder kroner.

Veien vil være stengt i tre år.

Naboer og næringsdrivende frykter trafikkaos. Også Oslo kommune har advart mot følgene av at tusenvis av biler vil tyte ut i andre deler av sentrum.

Les også Frykter tre år med kaos i Oslos gater

Christoffer Olsen Nyhus og Audhild Svela

– Vi velger å stenge Ring 1 når trafikken er lav og det er mindre trykk på kollektivtrafikken, sier Elin Hermanstad Havik.

På den måten håper hun på en mykere overgang til nytt trafikkmønster og nye ruter for bussen.

Elin Hermanstad Havik, prosjektleder Erik Larsstuen

MYK OVERGANG: Prosjektleder Elin Hermanstad Havik stenger tunnelene når trafikken er minst.

Foto: Erik Larsstuen

– Vil gi økte køer

Vegvesenet legger ikke skjul på at stengningen vil påvirke trafikken i sentrum.

– Kapasiteten på vegnettet er allerede i dag presset og stengingen vil gi økte køer, heter det i pressemeldingen.

De oppfordrer bilistene til å bruke Ring 3 og Operatunnelen fremfor bygatene nord for Ring 1.

– Statens vegvesen vil legge til rette for omkjøring på riksveinettet. Vi vil løpende følge opp tiltakene både gjennom ferien og når trafikken bygger seg opp igjen etter ferien, og eventuelt gjøre justeringer sier Halvard Gavelstad, prosjektleder trafikk i Statens vegvesen.

Les også Slik skal Statens vegvesen hindre deg i å kjøre bil inn til Oslo

Oslo 20170217. Mye trafikk ut av Oslo, her på E6 ved Alnabru, fredag før vinterferien. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vet ikke konsekvensene

Også Ruter har tidligere advart mot Ring 1-kaos.

Plandirektør Snorre Lægran sier at det viktigste er sørge for at de reisende får et best mulig tilbud.

– Det er umulig forutse nøyaktig hvor store konsekvensene blir, men vi gjør alt vi kan for å begrense dem for de som reiser kollektivt, sier han.

Ifølge Lægran har Ruter funnet gode løsninger for bussene som i dag går gjennom tunnelen.

– Vi vil jobbe med å informere de reisende i god tid før stengningen om konsekvensene for sin rute, sier han.

Vaterlandtunnelen

STENGER HER: Ring 1 blir stengt her fra rundkjøringen ved Oslo Spektrum i øst til St. Olavs gate i vest.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Vil ha lastebiler i bussfila

Men ikke alle kan reise kollektivt. Noen må for eksempel levere varer og frakte gods.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) tror det blir vanskeligere å levere varer i Oslo sentrum og at tungtrafikken blir stående og stampe i kø på hovedveiene.

– Nå blir flere tusen biler tvunget ned i Operatunnelen. Den er allerede ifølge Statens vegvesen full. Da vil jo det bety enda lengre og enda flere køer, sier regionsjef J. Kristian Bjerke.

J. Kristian Bjerke, regionsjef Norges Lastebileier-Forbund (NLF).
Foto: Olav Juven / NRK

Han frykter at køene vil forplante seg til alle de store veiene.

– Derfor har vi foreslått at vi må få tilgang til kollektivfeltene i hvert fall deler av dagen slik at vi har mulighet til å planlegge til beste for kunder, miljøet og våre ansatte, sier Bjerke.

Elbiler kastes ut

Statens vegvesen har allerede bestemt seg for å kaste elbilene ut av kollektivfeltene. Det gjøres for å slippe bussen fram.

Elbilforeningen ber imidlertid om at elektriske varebiler fortsatt får kjøre i bussfila.

El-andelen blant varebiler er altfor lav og det er et stort behov for insentiver om vi skal få fart på salget, sier generalsekretær Christina Bu.

Les også Kommer med klart krav: – Steng Ring 1 til evig tid

Hammersborgtunnelen