Hopp til innhold

Gir klarsignal til å rive Y-blokka – Men motstanderne gir ikke opp

Til tross for varsel om søksmål gir departementet Statsbygg lov til å starte rivejobben. Advokat Berit Reiss-Andersen sier de nå vil fremme krav til domstolen om at rivingen skal stoppes, til rettssaken er avgjort.

Y-blokka i regjerignskvartalet med kunst av Carl Nesjar og Pablo Picasso

Arbeidet med å rive Y-blokka i regjeringskvartalet kan nå starte.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Y-blokka i regjeringskvartalet skulle egentlig rives høsten 2019, men på grunn av flere klagerunder har arbeidende ikke kommet i gang.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender i dag brev til Statsbygg om at de kan starte arbeidet med å forberede riving, bekrefter statsråd Nikolai Astrup til NRK.

– Departementet har i dag behandlet forespørselen om utsatt iverksetting av riving, og kommet frem til at vi ikke imøtekommer det, sier han.

Grunnen til det er at de mener det ikke kommer frem nye argumenter, som ikke er vurdert tidligere.

Ifølge statsråd Astrup har de blant annet vurdert det opp mot økonomiske hensyn, at det er et Stortingsvedtak som ligger til grunn og de juridiske argumentene som er presentert.

– Forkastelig

Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen varslet i februar at de vil saksøke staten for å få stoppet rivingen.

Advokaten til foreningene, Berit Reiss-Andersen sier til NRK at de nå vil fremme et krav til domstolen om at rivingen skal stoppes. Da må de søke om midlertidig forføyning, dermed kan riveprosessen stoppes inntil en eventuell rettssak er avgjort.

Astrup sier til NRK at det kan bli aktuelt å stille arbeidene i bero til begjæringen er behandlet av Byfogden eller Tingretten.

Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, sier at de er med på å søke midlertidig forføyning.

De hadde håpt at departementet skulle se viktigheten av å vente til det sivile søksmålet var klart.

– Dette kommer til å utløse mye frustrasjon og sinne blant alle som vil bevare Y-blokka, mener han.

Gisle Løkken, president i Norske Arkitekterslandsforbund, mener staten burde ventet på at rettssystemet avgjorde saken.

– Forkastelig at de går til det skrittet, sier Løkken.

Nå vil de snakke med sin advokat for å finne ut hva de gjør videre.

Bygget er formet som en Y, og har kunstverk av Pablo Picasso og Carl Nesjar i foajeen og på den ene endeveggen. Etter planen skal disse bevares og brukes i det nye regjeringskvartalet.

Protest mot riving av Y-blokka

Mange gikk i Fakkeltog mot rivingen av Y-blokka i januar. I bakgrunnen ser man kunstverket Fiskerne av Carl Nesjar og Pablo Picasso.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Gro Nesjar Greve, datteren til Carl Nesjar, sier til NRK at hun nå vil ta kontakt med Picassos familie.

– At de tør. Det er jo enda mer opinion mot rivingen nå utenfor landets grenser nå enn det har vært tidligere, mener hun.

– Y-blokka er verdifull

Blokka har fått plass på Europa Nostras liste over truede kulturminner, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet konkluderte i desember at de ikke har plikt til å verne bygget.

Blokka er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, barnebarnet hans Mari Viksjø Grøstad mener det er arrogant å rive bygget nå.

– Jeg er helt forferdet og trodde aldri dette egentlig skulle skje. Flere og flere har nå fått øynene opp for verdien av Y-blokka, mener Grøstad.

Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, mener dette er en trist dag for norsk kulturhistorie.

– At regjeringen velger å overkjøre et sterkt folkelig engasjement og faglige innspill er arrogant. Det er skandale at bygget rives uten å utrede konsekvensene av å lå det stå. Vi vil fortsette å yte motstand til siste slutt, sier han.

Riksantikvar Hanna Geiran mener bygget er spesielt. Hun peker på at engasjementet for å bevare blokka har økt, og mener at tiden taler for modernismen som arkitekturretning.

– Vi mener Y-blokka er verdifull og har vært veldig tydelige på det. Men til syvende og sist er det regjeringen som tar beslutning om riving.

– Ambisjon er at vi nå skal sette i gang

Om rivingen ikke kommer i gang innen april, anslår Statsbygg at det kan koste 30 til 50 millioner kroner per måned.

Kommunal- og moderniseringsministeren legger til at det vil ta noe tid å forberede arbeidet med rivingen.

– Men min ambisjon er at vi nå skal sette i gang, og få levert på vedtaket som Stortinget har fattet, sier Astrup.

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier at de nå først skal få brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Om det er klarsignal til å gå i gang med de planlagte rivearbeidet, vil noe av det første de gjør være å sette opp et gjerde rundt tomten som skal bli et anleggsområde.

– Med det aller, aller første og viktigste vi skal gjøre er å sikre kunsten, sørge for at den blir tatt ut på en forsvarlig måte og oppbevart på en forsvarlig måte. Det er ingen riving før kunsten er sikret, sier Aschim.

Hun kan ikke konkret gå inn på tidsplanen fremover, da de vil planlegge arbeidet fremover ut ifra hva som kommer frem i brevet fra departementet.

Kulturstrøm

 • Ideen er knallsterk på papiret

  – Det er mange av elementene i installasjonene som har et stort uttrykkspotensial: Hun har objekter som kan danne interessante linjer og streker som utgangspunkt for flotte, romlige tegninger. Men problemene hennes oppstår i selve sammenstillingene av elementene, skriver kunstkritiker Mona Pahle Bjerke om Silje Figenschou Thoresen sin utstilling på Nordnorsk Kunstenter i Solvær.

  Fra Utstillingen Er der ligeså mange træk, der viser fremover som bagud av Silje Figenschou Thoresen på Nordnorsk kunstnersenter
  Terningkast 3 Kunst

  «Hva skal vi med dette?»

  ANMELDELSE: «Er det ligeså mange træk der viser fremover som bagud» ved Nordnorsk Kunstnersenter