Hopp til innhold

Saksøker staten for å få stoppet rivingen av Y-blokka

Flere aktører har gått sammen om søksmål mot staten for å stoppe rivingen av Y-blokka.

Y-blokka

Y-BLOKKA: Rivingen av Y-blokka kan nok en gang bli satt på vent.

Foto: NRK / NRK

Det er Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka, Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening som står bak søksmålet.

President i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Løkken, sier at staten har formet prosessen rundt Y-blokka sånn at ingen kan klage på den.

– Det er ikke veldig demokratisk, mener han. Han sier at de ikke har hatt noe annet valg enn å gå til søksmål.

Gisle Løkken vil ikke opplyse hvilken aktør som står bak finansieringen av søksmålet.

Gisle Løkken

SØKSMÅL: – Vi har ikke noe annet valg enn å gå til søksmål, sier president i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Løkken.

Foto: Erik Burås / STUDIO B13

Kan dette stoppe prosessen?
– Ja, parallelt med at vi tar ut søksmålet sender vi også en anmodning til fylkesmannen om fortsatt oppsettende virkning på rivings-vedtaket.

Det betyr at rivingen kan bli satt på vent mens prosessen rundt søksmålet pågår.

Stadig utsettelser

Y-blokka ble tegnet av arkitekten Erling Viksjø og oppført i 1969. Etter terrorangrepet i 2011, ble det vedtatt at Regjeringskvartalet skulle bygges opp på nytt.

I 2014 besluttet Solberg-regjeringen at Y-blokka skulle rives på grunn av sikkerhetshensyn. Dette førte til protester fra blant annet Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren og de norske arkitektur- og kunstmiljøene.

På grunn av høylytte protester har rivingen blitt utsatt flere ganger, men i sommer ga Oslo kommune klarsignal til å rive. En klage ble sendt til sivilombudsmannen, men ble i januar avvist.

Vil få rivningsvedtaket ugyldig

Advokat Berit Reiss-Andersen har nettopp fått oppdraget. Hun sier at målet med søksmålet er å få kjent rivningsvedtaket ugyldig. Det som må kjennes ugyldig er den statlige reguleringsplanen og vedtaket.

– Dette gjør vi ved å fremheve plassens betydning som et punkt i byen, som fikk en ny betydning gjennom 22. juli., sier Reiss-Andersen.

Hun mener at dette handler om å bevare vår nær historie.

Berit Reiss-Andersen

ADVOKAT: Berit Reiss-Andersen mener Y-blokka handler om å bevare vår nær historie.

Foto: NRK

Intensjonen er å fremme saken inn mot påsken.

Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup (H), sier til NRK at de så langt ikke har mottatt en stevning.

– Vi vil ta stilling til videre fremdrift av regjeringskvartalet når vi har mottatt stevningen. Vi mener at vi har fulgt alle demokratiske spilleregler og har derfor vanskelig for å forstå at det er grunnlag for søksmål, sier han.

Mange forhold er fortsatt uavklarte

Hege Njaa Aschim, komminikasjonsdirektør i Statsbygg, sier til NRK at de ikke har informasjon om hva dette søksmålet innebærer på nåværende tidspunkt.

– Det er ganske mange forhold som er uavklarte nå og vi kan ikke vite eller mene noe om eventuelle konsekvenser, sier hun.

Statsbygg har oppdraget med arbeidet i det nye regjeringskvartalet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De har tidligere uttalt til NRK at forsinkelsene av rivingen av Y-blokka kan koste flere titalls millioner kroner

Kulturstrøm

  • Frankrike: bøter og fengsel for skjult reklame hos influensere

    Frankrike har vedtatt en ny lov som innebærer at influensere risikerer både kraftige bøter og fengselsstraff hvis de driver med skjult reklame og svindel.

    Loven innebærer at det blir forbudt å promotere blant annet kosmetisk kirurgi, tobakk og enkelte finansprodukter.

    Influensere risikerer opptil to års fengsel og bøter på over 3 millioner kroner hvis de driver med slik ulovlig markedsføring.

    – Festen er over for dem som tror de kan drive med svindel på internett, sa økonomiminister Bruno Le Maire nylig.