Saksøker staten for å få stoppet rivingen av Y-blokka

Flere aktører har gått sammen om søksmål mot staten for å stoppe rivingen av Y-blokka.

Y-blokka

Y-BLOKKA: Rivingen av Y-blokka kan nok en gang bli satt på vent.

Foto: NRK / NRK

Det er Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka, Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening som står bak søksmålet.

President i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Løkken, sier at staten har formet prosessen rundt Y-blokka sånn at ingen kan klage på den.

– Det er ikke veldig demokratisk, mener han. Han sier at de ikke har hatt noe annet valg enn å gå til søksmål.

Gisle Løkken vil ikke opplyse hvilken aktør som står bak finansieringen av søksmålet.

Gisle Løkken

SØKSMÅL: – Vi har ikke noe annet valg enn å gå til søksmål, sier president i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Løkken.

Foto: Erik Burås / STUDIO B13

Kan dette stoppe prosessen?
– Ja, parallelt med at vi tar ut søksmålet sender vi også en anmodning til fylkesmannen om fortsatt oppsettende virkning på rivings-vedtaket.

Det betyr at rivingen kan bli satt på vent mens prosessen rundt søksmålet pågår.

Stadig utsettelser

Y-blokka ble tegnet av arkitekten Erling Viksjø og oppført i 1969. Etter terrorangrepet i 2011, ble det vedtatt at Regjeringskvartalet skulle bygges opp på nytt.

I 2014 besluttet Solberg-regjeringen at Y-blokka skulle rives på grunn av sikkerhetshensyn. Dette førte til protester fra blant annet Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren og de norske arkitektur- og kunstmiljøene.

På grunn av høylytte protester har rivingen blitt utsatt flere ganger, men i sommer ga Oslo kommune klarsignal til å rive. En klage ble sendt til sivilombudsmannen, men ble i januar avvist.

Vil få rivningsvedtaket ugyldig

Advokat Berit Reiss-Andersen har nettopp fått oppdraget. Hun sier at målet med søksmålet er å få kjent rivningsvedtaket ugyldig. Det som må kjennes ugyldig er den statlige reguleringsplanen og vedtaket.

– Dette gjør vi ved å fremheve plassens betydning som et punkt i byen, som fikk en ny betydning gjennom 22. juli., sier Reiss-Andersen.

Hun mener at dette handler om å bevare vår nær historie.

Berit Reiss-Andersen

ADVOKAT: Berit Reiss-Andersen mener Y-blokka handler om å bevare vår nær historie.

Foto: NRK

Intensjonen er å fremme saken inn mot påsken.

Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup (H), sier til NRK at de så langt ikke har mottatt en stevning.

– Vi vil ta stilling til videre fremdrift av regjeringskvartalet når vi har mottatt stevningen. Vi mener at vi har fulgt alle demokratiske spilleregler og har derfor vanskelig for å forstå at det er grunnlag for søksmål, sier han.

Mange forhold er fortsatt uavklarte

Hege Njaa Aschim, komminikasjonsdirektør i Statsbygg, sier til NRK at de ikke har informasjon om hva dette søksmålet innebærer på nåværende tidspunkt.

– Det er ganske mange forhold som er uavklarte nå og vi kan ikke vite eller mene noe om eventuelle konsekvenser, sier hun.

Statsbygg har oppdraget med arbeidet i det nye regjeringskvartalet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De har tidligere uttalt til NRK at forsinkelsene av rivingen av Y-blokka kan koste flere titalls millioner kroner

Kulturstrøm

  • Mener utbytte er «umusikalsk»

    Kunstnerorganisasjonen Creo etterlyser utbyttebegrensninger for arrangører som mottar koronastøtte. Fem arrangører delte ut til sammen 21 millioner kroner i utbytte i fjor til sine eiere, samtidig som de mottok nesten 50 millioner kroner i støtte fra Staten. Det skriver Klassekampen.

  • Vil lage dramaserie om Bergman

    Alexander Eik og produksjonsselskapet Cinenord vil lage en dramaserie om den svenske regissøren Ingmar Bergman, melder Rushprint. Serien skal utforske de lysere sidene ved filmlegendens personlighet. Eik og Cinenord står også bak NRK-serien «Atlantic Crossing».

    Ingmar Bergman
    Foto: Diether Endlicher / Ap