Hopp til innhold

Saksøker staten for å få stoppet rivingen av Y-blokka

Flere aktører har gått sammen om søksmål mot staten for å stoppe rivingen av Y-blokka.

Y-blokka

Y-BLOKKA: Rivingen av Y-blokka kan nok en gang bli satt på vent.

Foto: NRK / NRK

Det er Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka, Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening som står bak søksmålet.

President i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Løkken, sier at staten har formet prosessen rundt Y-blokka sånn at ingen kan klage på den.

– Det er ikke veldig demokratisk, mener han. Han sier at de ikke har hatt noe annet valg enn å gå til søksmål.

Gisle Løkken vil ikke opplyse hvilken aktør som står bak finansieringen av søksmålet.

Gisle Løkken

SØKSMÅL: – Vi har ikke noe annet valg enn å gå til søksmål, sier president i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Løkken.

Foto: Erik Burås / STUDIO B13

Kan dette stoppe prosessen?
– Ja, parallelt med at vi tar ut søksmålet sender vi også en anmodning til fylkesmannen om fortsatt oppsettende virkning på rivings-vedtaket.

Det betyr at rivingen kan bli satt på vent mens prosessen rundt søksmålet pågår.

Stadig utsettelser

Y-blokka ble tegnet av arkitekten Erling Viksjø og oppført i 1969. Etter terrorangrepet i 2011, ble det vedtatt at Regjeringskvartalet skulle bygges opp på nytt.

I 2014 besluttet Solberg-regjeringen at Y-blokka skulle rives på grunn av sikkerhetshensyn. Dette førte til protester fra blant annet Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren og de norske arkitektur- og kunstmiljøene.

På grunn av høylytte protester har rivingen blitt utsatt flere ganger, men i sommer ga Oslo kommune klarsignal til å rive. En klage ble sendt til sivilombudsmannen, men ble i januar avvist.

Vil få rivningsvedtaket ugyldig

Advokat Berit Reiss-Andersen har nettopp fått oppdraget. Hun sier at målet med søksmålet er å få kjent rivningsvedtaket ugyldig. Det som må kjennes ugyldig er den statlige reguleringsplanen og vedtaket.

– Dette gjør vi ved å fremheve plassens betydning som et punkt i byen, som fikk en ny betydning gjennom 22. juli., sier Reiss-Andersen.

Hun mener at dette handler om å bevare vår nær historie.

Berit Reiss-Andersen

ADVOKAT: Berit Reiss-Andersen mener Y-blokka handler om å bevare vår nær historie.

Foto: NRK

Intensjonen er å fremme saken inn mot påsken.

Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup (H), sier til NRK at de så langt ikke har mottatt en stevning.

– Vi vil ta stilling til videre fremdrift av regjeringskvartalet når vi har mottatt stevningen. Vi mener at vi har fulgt alle demokratiske spilleregler og har derfor vanskelig for å forstå at det er grunnlag for søksmål, sier han.

Mange forhold er fortsatt uavklarte

Hege Njaa Aschim, komminikasjonsdirektør i Statsbygg, sier til NRK at de ikke har informasjon om hva dette søksmålet innebærer på nåværende tidspunkt.

– Det er ganske mange forhold som er uavklarte nå og vi kan ikke vite eller mene noe om eventuelle konsekvenser, sier hun.

Statsbygg har oppdraget med arbeidet i det nye regjeringskvartalet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De har tidligere uttalt til NRK at forsinkelsene av rivingen av Y-blokka kan koste flere titalls millioner kroner

Kulturstrøm