Den siste fisken

Kan du hjelpe sverdstøren å overleve 200 millioner år med farer?