Valresultat 2019

Senja

Kvanli
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,1 %
30 røyster
24,1 %
20 røyster
9,6 %
8 røyster
8,4 %
7 røyster
8,4 %
7 røyster
7,2 %
6 røyster
2,4 %
2 røyster
2,4 %
2 røyster
1,2 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  165 røysteføre i Kvanli.
72 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Kvanli
Fylkestingsval