Valresultat 2019

Senja

Senjahopen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

42,2 %
79 røyster
24,1 %
45 røyster
16,0 %
30 røyster
7,0 %
13 røyster
6,4 %
12 røyster
1,6 %
3 røyster
1,1 %
2 røyster
1,1 %
2 røyster
0,5 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  362 røysteføre i Senjahopen.
69 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Senjahopen
Fylkestingsval