Valresultat 2019

Senja

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,3 %
626 røyster
23,4 %
501 røyster
15,5 %
331 røyster
9,7 %
208 røyster
7,7 %
165 røyster
6,8 %
146 røyster
3,9 %
83 røyster
2,5 %
53 røyster
1,1 %
24 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval