Valresultat 2019

Innlandet

Øyer
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

43,8 %
1148 røyster
34,6 %
907 røyster
10,3 %
269 røyster
8,2 %
216 røyster
3,1 %
81 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Øyer kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Øyer bør si nei til nye store hytte­felt de kommende fire årene.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Øyer bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner de neste fire årene.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten bør redu­se­res.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Uten­bygds boende bør ha samme ret­tig­he­ter som innen­bygds når det gjelder fiske.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Øyer bør innføre inter­kom­mu­nalt sam­ar­beid for barne­ver­net.

Visste du at ...

Det er  4 113 røysteføre i Øyer.
65 %har røysta
Av alle 2 646 røyster i Øyer var 837 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 2 646 røyster i Øyer var
25blanke røyster
I Øyer stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Øyer
Fylkestingsval