Valresultat 2019

Innlandet

Åmot
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,1 %
848 røyster
31,3 %
662 røyster
10,2 %
216 røyster
9,4 %
199 røyster
7,2 %
152 røyster
1,8 %
37 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Åmot kommune. Arbeidarpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Åmot bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli en gågate i Rena sentrum.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Åmot bør si ja til «ulve­mil­lio­nen».

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Åmot bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Elever i grunn­sko­len i Åmot bør få ett gratismåltid i skole­tida.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Åmot bør si ja til «ulve­mil­lio­nen».

Visste du at ...

Det er  3 551 røysteføre i Åmot.
62 %har røysta
Av alle 2 170 røyster i Åmot var 578 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 2 170 røyster i Åmot var
56blanke røyster
I Åmot stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Åmot
Fylkestingsval