Valresultat 2019

Ringsaker

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

49,0 %
2837 røyster
20,6 %
1192 røyster
6,8 %
392 røyster
6,4 %
369 røyster
3,9 %
228 røyster
3,9 %
224 røyster
3,2 %
186 røyster
2,2 %
130 røyster
1,6 %
91 røyster
1,3 %
76 røyster
1,1 %
62 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval