Valresultat 2019

Hamar

Midtbyen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,2 %
504 røyster
19,8 %
320 røyster
10,0 %
162 røyster
8,4 %
136 røyster
7,9 %
127 røyster
5,6 %
90 røyster
5,3 %
86 røyster
4,2 %
67 røyster
3,9 %
63 røyster
2,2 %
36 røyster
1,4 %
22 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 857 røysteføre i Midtbyen.
62 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Midtbyen
Fylkestingsval