Valresultat 2019

Hamar

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,4 %
1733 røyster
26,1 %
1489 røyster
9,6 %
545 røyster
6,4 %
365 røyster
6,0 %
344 røyster
5,5 %
314 røyster
4,0 %
230 røyster
3,9 %
221 røyster
2,9 %
164 røyster
2,7 %
153 røyster
2,6 %
148 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval