Valresultat 2019

Hamar

Hamar vest
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

35,7 %
907 røyster
21,6 %
549 røyster
10,9 %
277 røyster
5,9 %
150 røyster
5,0 %
128 røyster
4,6 %
117 røyster
4,5 %
115 røyster
3,2 %
81 røyster
3,1 %
80 røyster
2,8 %
71 røyster
2,7 %
69 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  6 143 røysteføre i Hamar vest.
68 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Hamar vest
Fylkestingsval