Valresultat 2019

Hamar

Øvre Vang
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

42,0 %
558 røyster
21,5 %
285 røyster
17,4 %
231 røyster
3,5 %
46 røyster
3,4 %
45 røyster
2,6 %
34 røyster
2,4 %
32 røyster
2,4 %
32 røyster
2,1 %
28 røyster
1,7 %
23 røyster
1,0 %
13 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 013 røysteføre i Øvre Vang.
64 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Øvre Vang
Fylkestingsval