Valgresultat 2019

Viken

Nordre Follo
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Oppegård og Ski slås sammen og blir til Nordre Follo 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Oppegård og Ski ved forrige valg.

Partioppslutning

29,9 %
9285 stemmer
23,4 %
7254 stemmer
10,2 %
3147 stemmer
8,3 %
2585 stemmer
7,1 %
2201 stemmer
6,1 %
1888 stemmer
5,4 %
1670 stemmer
3,7 %
1152 stemmer
3,0 %
933 stemmer
2,5 %
782 stemmer
0,3 %
105 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 47 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var veldig nær å vinne et mandat fra Sosialistisk Venstreparti.

Hva mener partiene?

Høyre har fått flest stemmer i Nordre Follo kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Høyre er helt enig i at:

Det er positivt at ungdom kan velge privat ung­doms­skole i Nordre Follo.

Høyre er helt enig i at:

Nordre Follo bør ta imot så mange flykt­nin­ger som staten anmoder om.

Høyre er helt uenig i at:

Huseiere i Nordre Follo bør betale eien­doms­skatt for å finan­siere gode kom­mu­nale tje­nes­ter.

Høyre er helt enig i at:

Marka­gren­sen må ikke røres.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det er positivt at ungdom kan velge privat ung­doms­skole i Nordre Follo.

Senterpartiet er helt enig i at:

Nordre Follo bør ta imot så mange flykt­nin­ger som staten anmoder om.

Senterpartiet er helt uenig i at:

For å finne områder å bygge på kan det være nød­ven­dig å bruke matjord.

Senterpartiet er helt enig i at:

Barne­fa­mi­lier med sosial­hjelp i Nordre Follo bør ikke trekkes i støtte fordi de får barne­trygd.

Visste du at ...

Det er  45 053 stemmeberettigede i Nordre Follo.
70 %har stemt
Av alle 31 260 stemmer i Nordre Follo var 8 045 forhåndsstemmer, altså
26 %forhåndsstemmer
Av alle 31 260 stemmer i Nordre Follo var
258blanke stemmer
I Nordre Follo stilte
11lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Nordre Follo
Fylkestingsvalg