Valresultat 2019

Nordre Follo

Hebekk
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,4 %
472 røyster
26,1 %
434 røyster
9,2 %
153 røyster
8,4 %
139 røyster
5,9 %
98 røyster
5,9 %
98 røyster
5,7 %
94 røyster
5,5 %
92 røyster
2,4 %
40 røyster
2,1 %
35 røyster
0,3 %
5 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 906 røysteføre i Hebekk.
68 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Hebekk
Fylkestingsval