Valresultat 2019

Nordre Follo

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,4 %
2355 røyster
23,3 %
1865 røyster
10,6 %
848 røyster
8,2 %
656 røyster
6,4 %
508 røyster
6,1 %
490 røyster
5,0 %
397 røyster
4,8 %
384 røyster
3,1 %
247 røyster
2,8 %
220 røyster
0,3 %
27 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval