2019 VÁLGABOHTOSAT

Viken

Nordre Follo
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Ođđa gielda

Ođđajagemánu 1. beaivvi rájes šaddá dát ođđa gieldan. Dán jagaš válggat leat čađahuvvon ođđa gieldda namas.

Bellodatjienat

29,9 %
9285 jienat
23,4 %
7254 jienat
10,2 %
3147 jienat
8,3 %
2585 jienat
7,1 %
2201 jienat
6,1 %
1888 jienat
5,4 %
1670 jienat
3,7 %
1152 jienat
3,0 %
933 jienat
2,5 %
782 jienat
0,3 %
105 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 47 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Olgešbellodat lei hui lahka váldit dás saji: Sosialisttalaš Gurutbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Olgešbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er positivt at ungdom kan velge privat ung­doms­skole i Nordre Follo.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nordre Follo bør ta imot så mange flykt­nin­ger som staten anmoder om.

Olgešbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Huseiere i Nordre Follo bør betale eien­doms­skatt for å finan­siere gode kom­mu­nale tje­nes­ter.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Marka­gren­sen må ikke røres.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er positivt at ungdom kan velge privat ung­doms­skole i Nordre Follo.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nordre Follo bør ta imot så mange flykt­nin­ger som staten anmoder om.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

For å finne områder å bygge på kan det være nød­ven­dig å bruke matjord.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Barne­fa­mi­lier med sosial­hjelp i Nordre Follo bør ikke trekkes i støtte fordi de får barne­trygd.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  45 053 jienastanvuoigatvuođalačča.
70 %leat jienastan
Buot  31 260 jienas ledje 8 045 ovdagihti jiena, namalassii
26 %ovdagihtii jiena
Buot 31 260 jienas dáppe ledje
258guoros jiena
dáppe ledje
11 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Nordre Follo
Fylkkadikkeválggat