Valgresultat 2019

Viken

Indre Østfold
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad slås sammen og blir til Indre Østfold 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad ved forrige valg.

Partioppslutning

31,0 %
6206 stemmer
25,6 %
5130 stemmer
19,9 %
3981 stemmer
7,8 %
1570 stemmer
3,7 %
746 stemmer
3,6 %
716 stemmer
3,4 %
682 stemmer
2,4 %
473 stemmer
2,0 %
395 stemmer
0,6 %
113 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 45 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Fremskrittspartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Kristelig Folkeparti.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har flest stemmer og øker mest i Indre Østfold kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det bør bygges vind­kraft­verk i Indre Østfold.

Senterpartiet er helt enig i at:

Grende­sko­lene må bestå.

Senterpartiet er helt enig i at:

Indre Østfold kommune bør fjerne eien­doms­skatt for pri­vat­hus.

Senterpartiet er helt enig i at:

Barne­tryg­den skal komme i tillegg til sosial­stø­na­den.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Indre Østfold kommune bør la staten finan­siere omsorgen.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det skal ikke byggesdyrka mark.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det bør opp­ret­tes lokal­sam­funns­ut­valg i Indre Østfold kommune.

Visste du at ...

Det er  35 410 stemmeberettigede i Indre Østfold.
58 %har stemt
Av alle 20 307 stemmer i Indre Østfold var 6 144 forhåndsstemmer, altså
30 %forhåndsstemmer
Av alle 20 307 stemmer i Indre Østfold var
295blanke stemmer
I Indre Østfold stilte
10lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Indre Østfold
Fylkestingsvalg