Valresultat 2019

Indre Østfold

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,2 %
1773 røyster
24,3 %
1475 røyster
22,3 %
1352 røyster
7,3 %
445 røyster
4,5 %
271 røyster
3,8 %
232 røyster
3,4 %
208 røyster
2,8 %
170 røyster
1,7 %
103 røyster
0,8 %
46 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval