Valresultat 2019

Viken

Våler
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,0 %
1012 røyster
29,9 %
795 røyster
11,2 %
297 røyster
7,3 %
194 røyster
5,0 %
134 røyster
4,9 %
130 røyster
3,8 %
101 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Våler kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Svinndal skole bør legges ned.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten i Våler bør økes.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Våler bør slå seg sammen med en nabo­kom­mune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Vi må slippe til flere privatebarne­ha­ger i Våler.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør bygges mini-fler­bruks­hall i for­bin­delse med byg­gin­gen av ny ung­doms­skole på Kirke­byg­den.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Våler må bosette alle asyl­sø­kere IMDI ber om.

Høgre er heilt ueinig i at:

Svinndal skole bør legges ned.

Høgre er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten i Våler bør økes.

Høgre er heilt einig i at:

Våler bør slå seg sammen med en nabo­kom­mune.

Høgre er heilt einig i at:

Vi må slippe til flere privatebarne­ha­ger i Våler.

Høgre er heilt einig i at:

Det bør bygges mini-fler­bruks­hall i for­bin­delse med byg­gin­gen av ny ung­doms­skole på Kirke­byg­den.

Visste du at ...

Det er  4 323 røysteføre i Våler.
63 %har røysta
Av alle 2 710 røyster i Våler var 396 røyster, altså
15 %førehandsrøyster
Av alle 2 710 røyster i Våler var
47blanke røyster
I Våler stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Våler
Fylkestingsval