Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Volda
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Hornindal og Volda slås sammen og blir til Volda 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Hornindal og Volda ved forrige valg.

Partioppslutning

20,7 %
1153 stemmer
19,1 %
1064 stemmer
13,6 %
761 stemmer
8,9 %
495 stemmer
7,8 %
437 stemmer
7,7 %
432 stemmer
6,5 %
365 stemmer
5,9 %
327 stemmer
5,6 %
310 stemmer
2,2 %
120 stemmer
2,0 %
112 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 33 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Sosialistisk Venstreparti.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har fått flest stemmer i Volda kommune. Volda-lista har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt enig i at:

Volda kommune bør ikkje leggje til rette for industri, veg­byg­ging og bustad­felt på dyrka jord.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det trengst for­hånds­inn­kre­ving av bom­pen­gar i Volda sentrum for å finan­siere Vol­da­tun­ne­len.

Senterpartiet er helt enig i at:

Elevane ved Auste­fjord skole bør tilhøyre Horn­in­dal skule­krets.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Volda bør auke eige­doms­skat­ten for å finan­siere plan­lagde inves­te­rin­gar.

Senterpartiet er helt enig i at:

Volda kommune bør byggje eit nytt kul­tur­hussam­lo­ka­li­sert med sam­funns­hu­set i sentrum.

Volda-lista er helt uenig i at:

Det trengst for­hånds­inn­kre­ving av bom­pen­gar i Volda sentrum for å finan­siere Vol­da­tun­ne­len.

Volda-lista er helt enig i at:

Elevane ved Auste­fjord skole bør tilhøyre Horn­in­dal skule­krets.

Volda-lista er helt uenig i at:

Volda bør auke eige­doms­skat­ten for å finan­siere plan­lagde inves­te­rin­gar.

Visste du at ...

Det er  8 132 stemmeberettigede i Volda.
69 %har stemt
Av alle 5 610 stemmer i Volda var 1 742 forhåndsstemmer, altså
31 %forhåndsstemmer
Av alle 5 610 stemmer i Volda var
34blanke stemmer
I Volda stilte
11lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Volda
Fylkestingsvalg