Valresultat 2019

Volda-lista
Kommuneval

Denne lista finst berre iVolda

Partioppslutning

7,8 %
437 røyster
20,7 %
1153 røyster
19,1 %
1064 røyster
13,6 %
761 røyster
8,9 %
495 røyster
7,7 %
432 røyster
6,5 %
365 røyster
5,9 %
327 røyster
5,6 %
310 røyster
2,2 %
120 røyster
2,0 %
112 røyster

Kva meiner Volda-lista?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Volda-lista er heilt ueinig i at:

Det trengst for­hånds­inn­kre­ving av bom­pen­gar i Volda sentrum for å finan­siere Vol­da­tun­ne­len.

Volda-lista er heilt einig i at:

Elevane ved Auste­fjord skole bør tilhøyre Horn­in­dal skule­krets.

Volda-lista er heilt ueinig i at:

Volda bør auke eige­doms­skat­ten for å finan­siere plan­lagde inves­te­rin­gar.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti