Valresultat 2019

Volda

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

20,1 %
348 røyster
16,5 %
285 røyster
14,3 %
247 røyster
10,1 %
175 røyster
8,4 %
145 røyster
8,1 %
141 røyster
7,2 %
124 røyster
5,7 %
98 røyster
4,7 %
82 røyster
2,5 %
43 røyster
2,5 %
43 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval