Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Hustadvika
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Eide og Fræna blir slegne saman og blir til Hustadvika 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

43,8 %
2754 røyster
19,5 %
1226 røyster
12,5 %
784 røyster
10,0 %
632 røyster
4,2 %
267 røyster
3,3 %
209 røyster
3,2 %
203 røyster
2,4 %
151 røyster
1,1 %
67 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 37 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Hustadvika kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må inn­fø­rast gratishalleige for orga­ni­sa­sjo­nar og lag i Hustad­vika kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Øko­no­mien i Hustad­vika er så dårleg at ein ikkje kan redusereeige­doms­skat­ten dei neste åra.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

1.- 4. klasse ved Tornes og Sylte skole bør på sikt flyttast over til den nye Haukås skole.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Talet på skular i Hustad­vika er så høgt at ein må sjå på skule­struk­tu­ren i heile kommunen på nytt.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Hustad­vika bør ikkje legge til rette for industri, veg­byg­ging og bustad­felt på dyrka jord.

Visste du at ...

Det er  10 223 røysteføre i Hustadvika.
62 %har røysta
Av alle 6 336 røyster i Hustadvika var 1 298 røyster, altså
20 %førehandsrøyster
Av alle 6 336 røyster i Hustadvika var
43blanke røyster
I Hustadvika stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Hustadvika
Fylkestingsval