Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Gjemnes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

49,8 %
652 røyster
15,2 %
199 røyster
11,6 %
152 røyster
8,3 %
108 røyster
7,0 %
91 røyster
6,0 %
79 røyster
2,1 %
28 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Gjemnes kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Gjemnes kommune vil ikke være bære­kraf­tig som egen kommune i frem­ti­den.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­tenboliger i Gjemnes bør kuttes til under fire promille de neste fire årene.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Gjemnes kommune bør samle alle tje­nes­tene innenfor helse- og omsorg i ett helsehus.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

De kom­mu­nale grende­ut­val­gene i Gjemnes kommune bør gjen­opp­ret­tes.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Gjemnes kommune bør arbeide for å få pas­sa­sjer­båt­for­bin­delse mellom Angvika og Tingvoll.

Visste du at ...

Det er  2 065 røysteføre i Gjemnes.
65 %har røysta
Av alle 1 318 røyster i Gjemnes var 462 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 1 318 røyster i Gjemnes var
9blanke røyster
I Gjemnes stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Gjemnes
Fylkestingsval