Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Molde
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Midsund, Molde og Nesset slås sammen og blir til Molde 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Midsund, Molde og Nesset ved forrige valg.

Partioppslutning

26,0 %
4053 stemmer
16,2 %
2516 stemmer
13,5 %
2108 stemmer
12,7 %
1971 stemmer
11,7 %
1827 stemmer
8,6 %
1333 stemmer
4,9 %
762 stemmer
3,3 %
513 stemmer
2,0 %
318 stemmer
0,9 %
139 stemmer
0,2 %
25 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 59 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var veldig nær å vinne et mandat fra Sosialistisk Venstreparti.

Hva mener partiene?

Høyre har fått flest stemmer i Molde kommune. Sosialistisk Venstreparti har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Høyre er helt uenig i at:

Roms­dal­sak­sen er en mer frem­tids­ret­tetløsning for kryssing av Roms­dals­fjor­den enn Møre­ak­sen.

Høyre er helt uenig i at:

Den nye inn­farts­veien til Molde bør ikke finan­sie­res ved hjelp av bom­pen­ger.

Høyre er helt enig i at:

59 poli­ti­kere i det nye kom­mune­sty­ret er for mange.

Høyre er helt uenig i at:

Molde kommune bør si nei til opp­ret­ting av fleire private grunn­sko­ler.

Høyre er helt enig i at:

Det nye kom­mune­vå­pe­net for Molde bør være "den vann­spru­tende hvalen" som Molde har i dag.

Høyre er helt uenig i at:

Det er ikke rett­fer­dig at Midsund slipper eien­doms­skatt når Molde og Nesset har skatten.

Høyre er helt enig i at:

Det bør åpnes for høy­hus­be­byg­gelse på Bol­sø­ne­set i Molde.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Roms­dal­sak­sen er en mer frem­tids­ret­tetløsning for kryssing av Roms­dals­fjor­den enn Møre­ak­sen.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Den nye inn­farts­veien til Molde bør ikke finan­sie­res ved hjelp av bom­pen­ger.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Molde kommune bør si nei til opp­ret­ting av fleire private grunn­sko­ler.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Det er ikke rett­fer­dig at Midsund slipper eien­doms­skatt når Molde og Nesset har skatten.

Visste du at ...

Det er  25 210 stemmeberettigede i Molde.
62 %har stemt
Av alle 15 657 stemmer i Molde var 4 802 forhåndsstemmer, altså
31 %forhåndsstemmer
Av alle 15 657 stemmer i Molde var
92blanke stemmer
I Molde stilte
11lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Molde
Fylkestingsvalg