Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Sunndal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,8 %
1592 røyster
22,1 %
861 røyster
11,4 %
444 røyster
9,1 %
356 røyster
8,1 %
318 røyster
3,1 %
122 røyster
2,8 %
109 røyster
2,6 %
101 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val11 av 27 plassar
Førre val15 av 27 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Sunndal kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det må bygges en ny sen­trums­barne­hage i Sunndal i løpet av de neste fire årene.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Beta­lings­sat­sene for SFO i Sunndal skal ikke økes, og fortsatt ligge under lands­gjen­nom­snit­tet.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør for­handle med Surnadal om kom­mune­sa­man­slå­ing før Todals­fjord­pro­sjek­tet er bygd.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Sunndal kommune må oppheve regelen om ett inntak i barne­hage­året og ta inn barn fort­lø­pende.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må bygges en ny sen­trums­barne­hage i Sunndal i løpet av de neste fire årene.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sunndal kommune må vurdere om opp­vekst­sen­te­ret på Gjøra er liv laga når elev­tal­let går ned.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Skolene i Sunndal bør vere lekse­frie.

Visste du at ...

Det er  5 697 røysteføre i Sunndal.
69 %har røysta
Av alle 3 918 røyster i Sunndal var 1 124 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 3 918 røyster i Sunndal var
15blanke røyster
I Sunndal stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Sunndal
Fylkestingsval