Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Tingvoll
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,1 %
542 røyster
27,6 %
452 røyster
13,6 %
223 røyster
8,0 %
131 røyster
7,3 %
120 røyster
7,1 %
117 røyster
3,2 %
53 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Tingvoll kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Tingvoll kommune bør for­handle med en eller flere av nabo­kom­mu­nene om sam­men­slå­ing.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Tingvoll bør søke om å bli en del av Trøn­de­lag dersom nabo­kom­mu­ner gjør det samme.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Tingvoll kommune bør vurdere frem­ti­den for Mei­sing­set skole dersom elev­tal­let synker.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Tingvoll kommune bør se seg råd til å bygge en ny fler­bruks­hall på Straums­nes.

Visste du at ...

Det er  2 430 røysteføre i Tingvoll.
68 %har røysta
Av alle 1 643 røyster i Tingvoll var 394 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 1 643 røyster i Tingvoll var
5blanke røyster
I Tingvoll stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Tingvoll
Fylkestingsval