Valresultat 2019

Nordland

Lurøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,8 %
331 røyster
30,0 %
322 røyster
19,6 %
211 røyster
9,6 %
103 røyster
5,0 %
54 røyster
3,4 %
36 røyster
1,6 %
17 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Lurøy kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Lurøy sier ja til mer oppdrett i kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Ferge- og hur­tig­båt­ru­ter er avgjø­rende for å opp­rett­holde boset­ting.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Dagens skole­struk­tur i Lurøy må opp­rett­hol­des.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bust­ne­s­lia må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Høgre er heilt ueinig i at:

Kom­mu­nene Hemnes, Lurøy, Træna, Nesna, og Rana bør på sikt bli en stor kommune.

Høgre er heilt einig i at:

Ferge- og hur­tig­båt­ru­ter er avgjø­rende for å opp­rett­holde boset­ting.

Høgre er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å opp­rett­holde skoler, og omsorgs­til­bud i Lurøy.

Høgre er heilt einig i at:

Bust­ne­s­lia må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Visste du at ...

Det er  1 532 røysteføre i Lurøy.
71 %har røysta
Av alle 1 086 røyster i Lurøy var 264 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 1 086 røyster i Lurøy var
12blanke røyster
I Lurøy stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Lurøy
Fylkestingsval