Krever stans i vindmølleplanene

– Etablering av planlagt vindmøllepark i Kvalsund vil stride mot folkeretten. Det mener Samerådet, og krever full stans av prosjektet.

Vindmølle

Det vil være uforsvarlig å etablere vindmøller i viktige reinbeiteområder, mener Samerådet.

Foto: Pressebilde / Siemens

Mattias Åhren

Reindrifta må ikke stå alene i sin kamp mot arealinngrep, mener leder i Samerådets menneskerettighetsavdeling.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– I motsatt fall kan dette få fatale følger for Gearretnjárgga reinbeitedistrikt, mener jurist Mattias Åhren, som er leder i Samerådets menneskerettighetsavdeling.

Det skriftlige kravet om skrinlegging av planene ble sendt i dag til samtlige som på en eller annen måte er involvert i prosjektet.

– Alle med litt innblikk i reindriftsnæringa, vil forstå at man ikke kan ha et industriprosjekt midt i et kalvingsområde. Reindrift er en urfolksbasert levevei som har en egen beskyttelse i menneskerettighetsavtalen, forklarer Åhren.

Bønnebrev

Planene om vindmøllepark har skapt sterke reaksjoner også innad i reindriftsnæringa.

Da tidligere olje- og energiminister, Ola Borten Moe, besøkte Sametinget i fjor vinter, ble han overrekt et bønnebrev av reindriftsungdom.

Sitat fra bønnebrevet:

«Som unge reindriftsutøvere i reinbeitedistrikt 21 Gearretnjárga uttrykker vi stor bekymring for oss, vår slekt, kultur, identitet og levevei dersom Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune, som det er gitt konsesjon for, blir realisert. Vi tar dette svært alvorlig og tungt, og er veldig bekymret og redd for vår framtid i Gearretnjárga. Dette medfører uvisse konsekvenser for både reinen og oss, og tynger oss psykisk.»

60 vindmøller

Det var i januar i fjor at Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) ga Finnmark Kraft AS konsesjon til bygging av Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune.

Fálesrášša vindkraftverk er eid av Aurora Vindkraft AS som er et samarbeid mellom Finnmark Kraft og Fred Olsen Renewables. Planene er å bygge og drive cirka 60 vindmøller med et installert effekt på inntil 180 MV.

Kraftverket innebærer en investering på 2,5 milliarder kroner og vil kunne produsere nok strøm til 25.000 husstander.

– Gir kjærkommen ekstrainntekt

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Ordføreren i Kvalsund, Ragnar Olsen, har et enstemmig kommunestyre bak seg når han ønsker velkommen til det planlagte vindkraftverket.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Ordfører i Kvalsund kommune, Ragnar Olsen (Ap), har store forventninger til prosjektet som kan gi kommunen sårtrengte inntekter.

– Dersom investeringsplanen blir gjennomført, kan dette gi nærmere 15 millioner kroner i årlige eiendomsskatt til kommunen. Det er mye penger for en liten kommune, forteller Olsen.

Nye arbeidsplasser

Men prosjektet kan også bety flere faste arbeidsplasser.

– Det blir riktignok ikke det store antallet med nye arbeidsplasser. Men Kvalsund kommune er ikke akkurat bortskjemt i den sammenheng, og derfor ønskes hver eneste ny arbeidsplass velkommen, forklarer Olsen.

Leder i Samerådets menneskerettighetsavdeling, Mattias Åhren, har full forståelse for at kommunen vil omfavne nye skatteinntekter og arbeidsplasser.

– Men i denne saka blir dette av underordnet betydning. Veivalget handler om man fortsatt vil opprettholde den kulturbærende samiske næringa eller om man vil handle på tvers av folkerettslige forpliktelser, mener Åhren.

– Blir ikke overrasket

Kvalsundordføreren ønsker ikke å kommentere brevet som Samerådet har sendt.

– Men at rådet ønsker å slå ring om reindriftsnæringa overrasker meg ikke, svarer Olsen.

Selv om reindriftsnæringa er en arealavhengig næring, så tror han likevel at det vil være fullt mulig for næringa å tilpasse seg til en eventuell vindmøllepark i området.

Et enstemmig kommunestyre i Kvalsund kommune har gitt sin tilslutning til vindmølleplanene.