NRK Meny
Normal

– Tillatelse gitt på sviktende grunnlag

Fungerende Sametingspresident Thomas Åhren retter skarp kritikk mot NVEs saksbehandling som har gitt Fred E. Olsen konsesjon til å drifte Kalvvatn vindkraftverk.

Thomas Åhren
Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

Sametinget retter krass kritikk mot Norges vassdrag- og energidirektoratets(NVE) vindkraftverk konsesjon til Fred. Olsen i Kalvvatnan, Nordland fylke.

– Vi synes det er tatt beslutning på noe som ikke holder mål. Denne produksjonen er i et overskuddsområdet som har manglende overføringskapasitet til det markedet som strømmen skal leveres til, sier fungerende Sametingspresident Thomas Åhren.

Sametinget er rimelig overrasket over at det ble gitt konsesjon til å bygge vindkraftverk.

vindmøller
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

– Tas ikke hensyn til reindrifta

Vindkraftverk planlegges å bli lagt i Kalvvatnan i Bindal kommune, som er midt i sommerlandet til Voengelh-Njaarke (Vestre Namdal) og Åarjel-Njaarke (Kappfjell/Bindal) reinbeitedistrikt.

– Den erfaringen som er i reindrifta andre plasser hvor det pågår utbygginger, er at det gir ringvirkninger på reindrifta så lenge som anlegget er oppe, sier Åhren.

Han mener at kunnskapsgrunnlaget som ligger til stedet fra NVE ikke er tatt hensyn til om hvordan reindrift drives og hva det tåler.

– Godt vindkraftprosjekt

– NVE har gitt konsesjon fordi dette er et godt vindkraftprosjekt. Det har også noen ulemper, blant annet har det ulemper for reindrifta. Kanskje særlig i anleggsperioden, men vi mener at fordelene er større for prosjektet enn ulempene i reindrifta, sier Rune Flatby som er avdelingsleder for konsesjonsavdelingen i NVE.

Rune Flatby

Rune Flatby avdelingsleder i konsesjonsavdeling i NVE

Foto: NVE

Flatby mener det at det er varierende syn fra forskningshold på hvor stor innvirkningen er for reindrifta. Han mener det er enighet om at det er forstyrrelser under anleggsfasen, men uenighet om hvor stor reinsdyrene blir berørt i driftsfasen.

– Det er gjort en del undersøkelser i senere år som tilsier at reinen ikke skyr unna slike områder hvor det er vindkraftverk, men der er det noe forskjellig oppfatning.

Viser støtte

Forrige helg deltok Thomas Åhren på demonstrasjonen så pågikk på Kalvvatnan hvor det planlegges vindkraftverk for å vise sin støtte.

– Fra Sametingets side er dette store inngrep og vår bedømming er det at det truer livsgrunnlaget til den samiske kulturen, og spesifikt reindrifta, avslutter han.