Jubler over avslag til vindmøllepark

Reinbeitedistrikt 22 Fiettar gleder seg over NVEs avslag til vindmøllepark i deres beiteområder.

Vindmøllepark

Vindmøllepark. Arkivbilde.

Foto: Per Kristian Johansen / NRK

NVE har i dag avslått søknadene om konsesjon til Kvalsund vindkraftverk og Hammerfest vindkraftverk i Finnmark, grunnet hensynet til reindrift. Samtidig har de gitt konsesjon til Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune, selv om det får negative konsekvenser for reinbeitedistriktet i det området.

– Viktig for videre eksistens

Aurora Vindkraft AS sin søknad om Kvalsund vindkraftverk er avslått på grunn av konsekvenser for reindrift og naturmangfold. Samlet er disse konsekvensene så store at ulempene ved anlegget etter NVEs vurdering er større enn fordelene tiltaket medfører.

Reineier i Fiettar og jurist Ragnhild Marit Sara synes det er en gledens dag for deres reinbeitedistrikt.

– Vi er veldig glad i dag. Det er en gledens dag for oss. Vi har klart å stoppe vindmølleplanene i distriktet og det er vi svært, svært glad for.

Sara sier at en vindmøllepark hadde hatt store konsekvenser for distriktet.

– Konsekvensene hadde vært veldig store. Det er veldig mange inngrep fra før i vårt distrikt, deriblant hyttefelt. Det er også planlagt flere nye inngrep. At det ikke ble realitet av disse planene har veldig mye å si for videre eksistens av reindrift i det området. Det var snakk om veldig essensielle områder i og med at det var kalvingsområde og trekkleie som ville vært berørt, viktige områder for oss.

Avslag også i Hammerfest

I tillegg til vindmølleparken i Kvalsund er konsesjon om vindmøllepark i Hammerfest også avslått.

SAE Vind DA sin søknad om Hammerfest vindkraftverk er avslått på grunn av den samlede inngrepssituasjonen for reinbeitedistrikt 20 Fálá/Kvaløy.

Dette reinbeitedistriktet er et av de mest pressede reinbeitedistriktene i Norge, og det er etter NVEs vurdering usikkert om reindrifta i området vil kunne fortsette på samme nivå dersom Hammerfest vindkraftverk skulle bli etablert.

Tildeling til Fálesrášša vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i dag Finnmark Kraft AS konsesjon til Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune . Fálesrášša vindkraftverk vil bidra til å oppfylle regjeringens forpliktelser knyttet til EUs fornybardirektiv. Vindkraftverket vil også kunne medføre positive økonomiske virkninger for lokalsamfunnet.

De viktigste negative virkningene av vindkraftverket er knyttet til naturmangfold og reindrift. Tiltaket virker inn på beiteområde, kalvingsområde, luftingsområde og trekkleier, og NVE har lagt vekt på den samlede inngrepssituasjonen for reinbeitedistrikt 21 Gearretnjárga.

Etter NVEs vurdering er likevel de samlede fordelene ved anlegget større enn ulempene tiltaket medfører.

Skuffet

Leder i reinbeitedistrikt 21 Gearretnjárga Anders J.M. Sara er skuffet, men ikke overrasket over tildelingen av konsesjonen.

– Dette har store konsekvenser for distriktet. Vindmølleparken tar store områder fra distriktet. Jeg fryktet at de skulle overkjøre oss og synes det er merkelig at de vil gjøre et så stort overgrep mot reindrifta. Men jeg er ikke overrasket og hadde regnet med at det skulle gå slik.

Hans datter Máret Risten Sara tar også dette tungt.

– Det var kjempetungt å få den beskjeden at konsesjon er gitt til tross for at vi har prøvd å forklare at det har enorme konsekvenser for oss med tanke på framtida, sier Máret Risten Sara. Hun forklarer at de ikke bare har vindkraftutbygging, men også hytteutbygging og alpinanlegg.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Máret Risten Sara og Elle Káren Ánne Sara

Søstrene Máret Risten Sara og Elle Káren Ánne Sara i reinbeitedistriktet Gearretnjárga er skuffet over vindkraftkonsesjon i deres beiteområder.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Distriktet vil likevel ikke gi opp.

– Det er klart at vi skal jobbe videre mot dette. Vi er ikke ferdige med saken selv om de har fått konsesjon. Dette er et grovt overtramp. Etter min mening er det ennå ikke klarlagt om det er behov for en så stor utbygning. De har i hvertfall ikke vist oss behovet, sier Anders J.M. Sara.

Vil ha samarbeid

Fálesrášša vindkraftverk er eid av Aurora Vindkraft AS som er et samarbeid mellom Finnmark Kraft og Fred Olsen Renewables.

Administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft beklager at de ikke har fått til et samarbeid med reindrifta i Kvalsund.

– Når det gjelder reinbeitedistrikt 21 Gearretnjárga, så håper vi på samarbeid slik at vi sammen kan finne gode løsninger for både utbygging og drift av vindkraftverket. Vi har tro på at to så vidt forskjellige næringer skal kunne leve side ved side i årene framover, sier Masvik.