Hopp til innhold

Satsing på datasenter gir optimisme

Seks svære haller i betong står snart klare for mer datalagring i Tydal. Satsingen gjør at fraflytting er erstattet med ny optimisme i kraftkommunen.

Tydal Data Center

SATSER STORT: Haller med en samlet gulvflate på drøyt 12 mål er bygd ved Tydal Data Center. Målet er å tilby lager og service for tusenvis av servere særlig for datamodeller som bruker kunstig intelligens.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Det er et skikkelig løft for bygda vår at datasenteret etablerte seg her.

Det sier ordfører Jens Arne Kvello i Tydal kommune.

Kraftkommunen med sine 770 innbyggere har lenge slitt med fraflytting. Nå er optimismen tilbake.

Jens Arne Kvello, ordfører i Tydal (Sp)

Ordfører Jens Arne Kvello i Tydal mener datasenteret har gitt bygda et løft, og er glad de kan tilby flere arbeidsplasser.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Her er det voldsom aktivitet, og etableringen av Tydal Data Center skaper ringvirkninger i kommunen, sier Kvello.

Fra å være ei bygd preget av forgubbing og mangel på ny aktivitet, bygges det nå flere nye boliger.

– Vi må få opp folketallet. Det er det vi jobber med hele tida. Og nå ser vi at det kommer flere barn, og det er artig.

Nå er planen å utnytte spillvarmen fra datasenteret, og kommunen har derfor kjøpt nabotomta på 110 mål.

Her vil de tilby gratis varme fra datasenteret til bedriftene som etablerer seg.

– Det viktigste er å få flere arbeidsplasser, for det hjelper ikke å ha penger om vi ikke har arbeidsplasser.

Anleggsarbeid v Tydal Data Center

Etableringen av datasenter i Tydal har gitt mye arbeid til flere lokale entreprenører siden starten i 2021.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Investert for flere hundre millioner

Utviklingen som nå skjer på tomta til datasenteret er godt synlig i lia like over Tydal sentrum.

Seks svære haller i betong, den lengste på 190 meter, er reist på tomta, og midt mellom hallene et nytt moderne administrasjonsbygg.

Haakon Bryhni

Haakon Bryhni er medeier i Tydal Data Center, som er i stor vekst. Innen et år dobler de staben til 30 ansatte.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Her gjør vi det klart for datamaskiner, og vi skal ta godt vare på dem. Her leverer vi det datamaskiner trenger; strøm, kjøling, nettverk og fysisk sikring.

Det sier Haakon Bryhni, medeier i Tydal Data Center.

Ifølge Bryhni har selskapet som han og partner Lars Naas driver investert flere hundre millioner kroner i datasenteret.

De eier også Troll Housing som er et tilsvarende dataselskap i Hustadvika kommune.

– Med disse ressursene kan vi tiltrekke oss store kunder, også internasjonalt.

Les også Et spørsmål til KI kan kreve fem ganger så mye strøm som å google

En GPT chat

Tydal Data Center

De nye betonghallene for lagring av datamaskiner er godt synlig i lia over Tydal sentrum.

Foto: Øivind Olsson / NRK

Satser på KI

Etter det NRK erfarer er det rundt 40 store kommersielle aktører som tilbyr datalagring i Norge.

Tydal Data Center er blant de største.

Hovedsatsingen fremover er å kunne tilby lager av data for modeller innen kunstig intelligens (KI).

Bruk av KI-teknologi øker kraftig i samfunnet vårt, både i privat og offentlig sektor.

– Vi er blitt helt avhengig av datasentertjenester. Det er de som holder på bildene våre, og som passer på digitale tjenester for det offentlige, for sykehus og for helt nye tjenester som kommer, sier Bryhni.

Senteret er konstruert for å ta imot KI-maskiner. Dette er maskiner som produserer mye varme, og de leverer helt nye tjenester som Chat GPT.

– Åpner dere for kunder som utvinner kryptovaluta?

– Vi ønsker alle typer kunder velkommen så lenge de driver innenfor norsk lov. Vår satsing er på kunstig intelligens, samtidig som vi legger til rette for fullt gjenbruk av energi. Det er vårt prosjekt.

Les også Klarer du å gjette om dette biletet er ekte eller laga med kunstig intelligens?

En elg står i skogen

Kraftlinjer Tydal

Tydal Data Center er strategisk plassert tett ved Nea transformatorstasjon.

Foto: Øivind Olsson / NRK

Bruker mye strøm

Lagring og beregning av slike data krever ekstra mye strøm.

Datasenteret er derfor strategisk plassert tett inntil en ny transformatorstasjon, som er koblet direkte til den store kraftlinjen som fører strømmen mellom Norge og Sverige.

De har fått tildelt nettkapasitet på 180 megawatt, noe som betyr at de kan ha et årsforbruk av strøm på inntil 1,5 TWh.

Det tilsvarer halvparten av årsforbruket av strøm i hele Trondheim kommune.

Nå skal det installeres teknologi som gjør at spillvarmen utnyttes.

– Vi kan ikke slippe varmen rett ut i lufta, sier Bryhni, som gjerne ser at spillvarme fra datasenteret bidrar til flere arbeidsplasser i bygda.

– Her er også idrettshall og svømmebasseng. Vår drøm er å kunne varme opp det med spillvarme fra datamaskinene.

Les også 450 bedrifter står i strømkø: – En stor utfordring for hele det norske samfunnet

Bengt Eidem Tensio