Verdens største vindkraftprosjekt på Fosen og i Snillfjord

Olje - og energidepartementet har i dag gitt tillatelse til 8 vindkraftverk med tilknytningsledninger på Fosen og i snillfjordområdet.

Vindmølleparken på Smøla.

Illustrasjonsbilde: Samlet blir de åtte vindkraftverkene et av verdens største vindkraftprosjekter. (Bildet er av Vindmølleparken på Smøla.)

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal / Scanpix

I tillegg til en sentralnettsledning fra Overhalla via Fosen og til Trollheim i Surnadal.

Det er gitt konsesjon til rundt 1300 MW vindkraft, noe som kan gi omtrent 3,7 TWh ny fornybar kraftproduksjon. Dette tilsvarer årsforbruket til om lag 185 000 husstander, eller tre ganger årsforbruket i Trondheim by.

Verdens største vindkraftprosjekt

Samlet blir de åtte vindkraftverkene et av verdens største vindkraftprosjekter. De samlede investeringene blir på rundt 20 milliarder kroner, en av de største investeringene noensinne i fastlands-Norge.

– Dette er en historisk dag for norsk vindkraftproduksjon, og vil utgjøre en betydelig del av Norges fornybarsatsing. Jeg mener en slik konsentrert utbygging er viktig for å samle inngrepene fremfor en spredt utbygging, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) sier dagen i dag er historisk.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

420 kV kraftledning fra Namsos til Trollheim

Det er gitt konsesjon til SAE Vind DA, Sarepta Energi AS og Zephyr AS for bygging av vindkraftverkene Sørmarkfjellet, Roan, Kvenndalsfjellet, Storheia, Geitfjellet, Remmafjellet, Svarthammaren/Pållifjellet og Frøya.

Det er gitt konsesjon til tilknytningsledninger, og Statnett har fått konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning fra Namsos transformatorstasjon til Trollheim transformatorstasjon.

Innvendinger fra reindrifta

Departementet har i klagebehandlingen gjort enkelte tilpasninger av hensyn til naturmangfold.

Innvendingene fra reindriften på Fosen har vært gjenstand for en omfattende behandling.

Dette har ført til endringer i Roan vindkraftanlegg samtidig som det er fastsatt avbøtende tiltak for å redusere ulempene for reindriften på Fosen.